Kategori: Nisan 2017

0

Hap Bilgiler – 3

Çalışanların sağlık muayeneleri; işe girişlerde, iş değişikliğinde, iş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde TALEP ETMELERİ halinde, İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına...

1

Kısa Notlar – 1

  İşyerlerinde , işlerin yürütülmesi sırasında, çeşitli sebeplerden kaynaklanan sağlığa zararlı durumlardan çalışanları korumak ve güvenliklerini sağlamak için yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalara İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) denir. İTK (İş Teftiş Kurulu), İSGGM...

0

Kısa Notlar – 2

Bakanlar Kurulu tüzük çıkarmak için, Mutlaka Danıştayın görüşünü almak zorundadır, Bakanlar kurulu tarafından kabul edilen tüzükler, Cumhurbaşkanınca imzalanır ve kanunlar gibi Resmi Gazete de yayımlanır. Tüzüklerin yargısal denetimi Danıştay da yapılır. Yönetmelikler, Başbakanlık, bakanlıklar...

0

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri

İşaret levhalarını özet olarak aşağıda görebilirsiniz. Daha detaylı bilgi için “SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ”  ni incelemenizi tavsiye ederim. Yönetmelik için tıklayınız. Yasaklayıcı İşaretler Uyarı İşaretleri 3.Emredici İşaretler Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri

0

Eğitim Konuları

Sağlık Konuları: Meslek hastalıklarının sebepleri İlkyardım Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması Biyolojik ve Psikososyal risk etmenleri Genel Konular: Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları İşyeri temizliği ve düzeni...

0

İşyeri Hekimliği Sınavı Konu Ağırlıkları ve Konular

29 NİSAN 2017 İŞYERİ HEKİMLİĞİ SINAVI  Konuların Ağırlık Oranları  ve Konular SINAVDA Ağırlık olarak; HUKUK    %5 GENEL İSG KONULARI   %15 MEVZUAT   %25 SAĞLIK  %50 TEKNİK  %5    dir. İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Programının Konuları; İş...

0

29 Nisan 2017 İSG Sınav Duyurusu

Bilindiği üzere; işyeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ve diğer sağlık personellerinin eğitim, sınav ve belgelendirilmesi işlemleri, ilgili mevzuat kapsamında yürütülmektedir. Bu itibarla; 29 NİSAN 2017 (Cumartesi) günü yapılacak merkezi sınavla ilgili açıklama aşağıda belirtilmiş...