Tagged: isg sınava hazırlık

2

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) Kimyasal maddelerin kullanımı ve depolanması sırasında oluşabilecek İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği risklerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların önemli bir parçasını oluşturan ve kullanıcıyı doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek amacıyla...

0

İşyeri Hekimliği Sınavı Soru Yüzdeleri – 2018

  İşyeri Hekimliği Sınavındaki Soru Yüzdeleri  2018 Sorular, bir önceki paylaşımda yer  alan Temel Eğitim Müfredatı Konuları’ndan hazırlanacaktır. Testte tüm eğitim konularından soru yer almayabilecektir. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik risk etmenleri hem “teknik” hem...