Tagged: mevzuat

0

Bazı Sigorta Kollarının Uygulanacağı Sigortalılar

BAZI SİGORTA KOLLARININ UYGULANACAĞI SİGORTALILAR;  (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundan- 5510 Sayılı Kanun) Kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımından aşağıda sayılan kişiler hakkında uygulanacak sigorta kolları şunlardır; Hizmet akdi ile çalışmamakla...

0

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası (Özet)

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YASASI Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir....