7 Kasım 2020 İşyeri Hekimliği Sınav Duyurusu

Sınav Başvuruları İSG-KATİP üzerinden alınacaktır.
Adaylar, e-devlet kapısı kimlik doğrulama sistemini kullanarak İSG-KATİP ‘e “Sorgulama & Başvuru” sekmesinden giriş yapıp “SINAV BAŞVURUSU” kısmından başvurularını elektronik ortamda tamamlayacaktır.
Başvuru takipleri yine aynı ekrandan yapılacak olup, bakanlığa herhangi bir evrak gönderilmesine gerek yoktur.

İlk defa eğitim alarak bu sınava katılacak işyeri hekimi adayları, sınava katılabilmek için eğitim kurumlarından alacak oldukları eğitimlerini 8 Eylül 2020 tarihine kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir, aksi halde sınava giremeyeceklerdir.
Uygulamalı eğitimin tamamlanması için staj yapılan işyerinin İSG-KATİP üzerinden bildirilmiş ve ilgili İSG Profesyoneli ile staj yapılan işyerinin e-bildirge kullanıcısı tarafından en geç 8 Eylül 2020 Saat 23:59′ a kadar onaylanmış olması gerekmektedir.

Daha önce sınava kaydolmuş ve başarısız olmuş olanlar ve eğitimlerini 27 TEMMUZ 2015 tarihinden önce alıp sınavda başarısız olmuş olanlar; İSG-KATİP’e “Sorgulama & Başvuru” sekmesinden girip, başvurulacak sınav grubunu seçmeleri ve “Sınav Başvurusu ” butonunu tıklayarak durumlarını kontrol etmeleri gerekmektedir. İlgili ekranda incelenmiş ve uygun görülmüş bir başvurusu bulunan adayların isimleri ÖSYM ye bildirilecek olup, bu adayların herhangi bir başvuru oluşturmasına veya evrak göndermesine gerek bulunmamaktadır.
İlgili ekranda bulunan başvuruda, eksik evrak olması halinde bahse konu eksikliklerin adaylarca en geç 8 Eylül 2020 Saat 23:59′ a kadar sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra eksiklikler giderilirse ancak bir sonraki sınav için dikkate alınabilir.
Eksik evraklı olanların, evraklarını yüklediklerinde, aynı ekrandan inceleme sonuçları adaylara geri bildirim olarak yapılacaktır. İnceleme durumu uygun olan adayların isimleri ÖSYM’ye bildirilecektir.

27 Temmuz 2015 tarihinden sonra eğitim alıp, sınava katılıp başarısız olanlar; İSG-KATİP ‘ te yer alan “Sorgulama & Başvuru” sekmesine tıklayarak “Kişi Kartı” ndan Eğitim programına ilişkin detayları , durumlarını görüntüleyebileceklerdir. Bu adaylardan eğitimini başarıyla tamamlamış olan adayların bilgileri İSG-KATİP sisteminden otomatik olarak ÖSYM’ ye aktarılacak olup, Bu adayların herhangi bir başvuru oluşturmasına veya evrak göndermesine gerek bulunmamaktadır.

GENEL MÜDÜRLÜKÇE UYGUN GÖRÜLEREK ÖSYM’ YE BİLDİRİLEN ADAYLARIN 7 KASIM 2020 TARİHİNDE YAPILACAK SINAVA GİREBİLMELERİ İÇİN, SINAV UYGULAMA DUYURUSUNDA BELİRTİLECEK TARİHLER ARASINDA ÖSYM BAŞVURU MERKEZLERİ ARACILIĞI İLE SINAV GİRİŞ BAŞVURULARINI YAPMALARI GEREKMEKTEDİR

(Bu Tarih zamanı geldiğinde ayrıca duyurulacaktır)
https://www.turkiye.gov.tr/acshb-isg-katip

Paylaş:

Bir Cevap Yazın