Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik (KASIM 2020)

 • Analık İzni; Kadın çalışanın doğum nedeniyle çalıştırılmadığı süre için verilen izni ifade eder
 • Haftalık Çalışma Süresi;  Genel bakımdan  haftalık en çok kırk beş saat , yer altı maden işlerinde çalışanlar için ise haftalık en çok otuz yedi buçuk saat olan süreyi ifade eder.
 • Kısmi Süreli Çalışma; Çalışanın, işyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yaptığı çalışmayı ifade eder.
 • Ücretsiz İzin; Analık izninin bitiminden itibaren çalışana isteği halinde verilen izni ifade eder.
 • Kadın çalışanın doğundan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmaması esastır.
 • Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta daha eklenir. Ancak sağlık durumunun uygun olduğunun doktor raporuyla belgelendirilmesi halinde kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.
 • Kadın işçinin erken doğum yapması halinde doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır.
 • Doğumdan veya doğum sonrasında annenin ölümü halinde, doğum sonrası kullanılamayan süreler BABAYA kullandırılır.
 • Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinen çalışana, çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta analık izni kullandırılır.
 • Analık izninin bitiminden itibaren çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri halinde birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ÜCRETSİZ İZİN verilir.
 • Çoğul doğumlarda bu sürelere 30’ar gün eklenir.
 • Çocuğun engelli doğduğunun doktor raporu ile belgelendirilmesi halinde bu süre 360 gün olarak uygulanır.
 • Ücretsiz izinden yararlanan kadın işçiye bir yaşından küçük çocuğunu emzirmesi için günde toplam 1,5 saat olan süt izni uygulanmaz.
 • Kadın işçiye, analık izninin bitiminden itibaren isteği halinde altı aya kadar ücretsiz izin verilir.
 • Ücretsiz için, üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinme halinde eşlerden birine veya evlat edinene verilir.
 • Bu maddede belirtilen ücretsiz izin süresi, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.
 • Çocuk ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar herhangi bir zamanda kısmi süreli çalışma talebinde bulunulabilir.
 • Kısmi süreli çalışma talebi, bu haktan faydalanmaya başlamadan en az 1 ay önce işçi tarafından yazılı olarak işverene bildirilir.
 • Kısmi süreli çalışma, hangi günler veya hangi saatlerde olacağı, çalışılmayacak günlerin olup olmadığı gibi net olarak belirtilir.
 • İşçi , eşinin çalıştığına dair belgeyi kısmi süreli çalışma talebine eklemek zorundadır.
 • Çiftlerden birinin çalışmaması halinde, çalışan eş kısmi süreli çalışma talebinde BULUNAMAZ.
 • Ancak; Ebeveynlerden birinin sürekli bakım ve tedavisini gerektiren bir hastalığın olması ve bu hastalığın tam teşekküllü hastane ya da üniversite hastanesinden alınacak doktor raporuyla belgelendirilmesi durumunda,  Velayetin mahkemece eşlerden birine verilmesi halinde çocuğun velayetine sahip ebeveynin talepte bulunması durumunda, Üç yaşını doldurmamış bir çocuğun münferiden evlat edinilmesi durumunda eşlerden birinin çalışma şartı aranmaz.
 • İşveren, işçiye talebin karşılandığını yazılı olarak bildirir.
 • İşveren tarafından süresi içinde işçinin talep dilekçesine cevap verilmemesi halinde, talep işçinin dilekçesinde belirtilen tarihte veya bu tarihi takip eden ilk iş gününde geçerlilik kazanır.
 • Kısmi Süreli Çalışma; Özel sağlık kuruluşlarında ilgili mevzuat uyarınca mesul müdür, sorumlu hekim, laboratuvar sorumlusu ve sağlık hizmetinden sayılan işlerde tam zamanlı çalışması öngörülenler tarafından yerine getirilen işlerde, Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen sanayiden sayılan işlerde, Nitelikleri dolayısıyla bir yıldan az süren mevsimlik, kampanya veya taahhüt işlerinde, iş süresinin haftanın çalışma günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri bakımından uygun olmayan işlerde, işverenin uygun bulması halinde yapılabilir.
 • Toplu iş sözleşmesi ile de yukarıdaki madde hükümlerine bağlı olmaksızın kısmi süreli çalışma yapılabilecek işler taraflarca belirlenebilir.
 • Kısmi süreli çalışmaya başlayan çalışan, aynı çocuk için bir daha bu haktan faydalanmamak üzere tam süreli çalışmaya dönebilir.
 • Tam süreli çalışmaya geri dönmek isteyen çalışan, işverene en az bir ay önce yazılı olarak talebini bildirir.
 • Kısmi süreli çalışmaya geçen çalışanın tam süreli çalışmaya başlaması halinde, yerine alınan çalışanın iş sözleşmesi KENDİLİĞİNDEN  sona erer.
 • Kısmi süreli çalışmaya geçen çalışanın iş sözleşmesini feshetmesi halinde, yerine alınan çalışanın iş sözleşmesi yazılı onayı olması koşuluyla fesih tarihinden itibaren belirsiz ve tam süreli sözleşmeye dönüşür.
 • Kısmi süreli çalışmanın belirlenen günlük ve haftalık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı, o yerin gelenekleri, çalışanın yapmakta olduğu işin niteliği ve çalışanın talebi dikkate alınarak işveren tarafından belirlenir.
 • Kısmi süreli çalışan çalışanın ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir.
 • Bu yönetmelikte Sağlık Hizmetinden sayılan işler; Tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, hemşire, ebe ve optisyenleri tanımlar.

Paylaş:

7 Comments on “Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik (KASIM 2020)”

 1. Samet dedi ki:

  Analık izninin bitiminden itibaren çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri halinde birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ÜCRETSİZ İZİN verilir.

  Bu hak sadece evlat edinenlere mi veriliyor? evlat edinip sonra çocuğu olanlar mı kullanıyor? 6 aylık ücretsiz izin yerine mi veriliyor??

  1. paragrafta ilk kısımda anneden, sonra da evlat edinilen durumdan bahsediliyor. Yani ikisinin de hakkı var. Yok, bu süre ücretli izin olarak geçiyor. Daha sonra ücretsiz izin isteyen alıyor, Ya da Yarı zamanlı çalışma izni alıyor.

   1. Seher dedi ki:

    Burdaki ücretsiz izin süresi için
    *birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ÜCRETSİZ İZİN verilir.* ve
    *Kadın işçiye, analık izninin bitiminden itibaren isteği halinde altı aya kadar ücretsiz izin verilir.*
    Arasındaki farkı anlayamadım, hangisi geçerli, yani ilk doğumda 6 ay ücretsiz izin hakkı yok mu? Teşekkürler

   2. AHMET dedi ki:

    Hocam “Analık izninin bitiminden itibaren çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri halinde birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ÜCRETSİZ İZİN verilir.” Buradaki ücretli izin değil mi?

    1. Ücretsiz izin olarak bu süreler veriliyor.

 2. Nilay Günaydın dedi ki:

  Abdullah Hocam doğum sonrası ücretsiz izinde, kısmi süreli ve tam zamanlı işyeri hekimi olarak çalışılabiliyor mu? 657 li , eğitim araştırmada asistanım da ben, normal zamanda 30 saate kadar da müsade ediliyor diye biliyorum? Bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz

  1. Şöyle düşünelim, Ücretsiz izinde olmanın sebebi, bebeğinle ilgili, ama ayda 30 saat çalışmana engel bir durum değil bebeğinin olması. Sen Kadrolu işinden ücretsiz izinlisin, işyeri hekimliği tabiki de yapabilirsin ancak sana tanınan süre kadar.

Bir Cevap Yazın