MAYIS SINAVI HAKKINDA

Kıymetli Meslektaşlarım, Mayıs ayında yapılacak şekilde planlanan İşyeri Hekimliği sınavı, ÖSYM nin, bir çok sınavı ötelemesi nedeniyle ve eğitim kurumlarının eğitim verememesi nedeniyle, Covid 19 ...

SINAV HAZIRLIĞI (Aralık 2019) 21

MAKİNE KORUYUCULAR; Makine koruyucusu, adından anlaşıldığının tersine makineyi korumak için kullanılan aparatlar değil, insanı makinenin tehlikelerinden korumak için kullanılan aparatları ...

SINAV HAZIRLIĞI (Aralık 2019) 20

KİMYASAL MADDENİN DEĞİŞTİRİLMESİ (TÜM / KISMİ) EC Direktifine göre tehlikeli kimyasal maddelerin oluşturduğu riskleri ortadan kaldırmak veya riski azaltmak için öncelikle, bu maddenin ...

SINAV HAZIRLIĞI (Aralık 2019) 19

BOYA SEKTÖRÜNDE UYGULANACAK GENEL ve ÖZEL ÖNLEME/KORUMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI GENEL ÖNLEME/KORUMA YÖNTEMLERİ; ⦁ Çalışma alanında yeme, içme, sigaranın yasaklanması, Kantin ve sigara içme ...

SINAV HAZIRLIĞI (Aralık 2019) 18

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL VE ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ Kimyasal maddeler sanayimizin ve günlük yaşantımızın içinde bir çok alanda yer alıp, katı, sıvı ve gaz ...

SINAV MÜRACAATI SON GÜN

14 Aralık İşyeri Hekimliği sınavına girecek Meslektaşlarım, ÖSYM üzerinden başvuruların bugün son günü. İleride bir gün hızlı başvuru tarihi var ama, bugün Gece yarısına kadar bu işlemi bitirin. ...

SINAV HAZIRLIĞI (Mevzuat) ARALIK 2019 -17

BELGELENDİRME, İHTAR VE İPTALLER MADDE 31 (1) İş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan, ölçüm ve analizleri yapan kişi, kurum, kuruluşlar ve eğitim kurumları ile ilgili olarak yetkilendirme ve ...

SINAV HAZIRLIĞI (Mevzuat) ARALIK 2019 -16

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER VE MUAFİYET MADDE 27 (1) Çalışanların tabi oldukları kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 4857 sayılı Kanunun bu Kanuna aykırı ...

SINAV HAZIRLIĞI (Mevzuat) ARALIK 2019 -15

ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI SEBEBİYLE KAMU İHALESİNDEN YASAKLAMA MADDE 25/A Ölümlü iş kazası meydana gelen maden işyerlerinde kusuru yargı kararı ile tespit edilen işveren, mahkeme tarafından iki yıl süreyle ...

SINAV HAZIRLIĞI (Mevzuat) ARALIK 2019 -14

TEFTİŞ, İNCELEME, ARAŞTIRMA, MÜFETTİŞİN YETKİ, YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUĞU MADDE 24 (1) Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi ve teftişi, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya ...