Mesleki Kas İskelet Hastalıkları ARALIK 2018

Mesleki Kas İskelet Hastalıkları ARALIK 2018

Çalışma hayatındaki etkilenmeye bağlı olarak gelişen kas-iskelet sistemi hastalığı konusunu ilk kez 17.yy. da Bernardino Ramazzini işaret etmiştir. Hizmet sektöründeki gelişmeler, büro türü ...
Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları ARALIK 2018

Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları ARALIK 2018

Sinir sistemi, çevresel ve mesleksel anlamda birçok toksinlerle karşı karşıyadır.  Seçici geçirgen birtakım bariyerlere ve sistemik ayırma yöntemlerine karşın; metaller, gazlar, çeşitli çözücüler  ...
Mesleki Dolaşım Sistemi Hastalıkları ARALIK 2018

Mesleki Dolaşım Sistemi Hastalıkları ARALIK 2018

Gerek genel sağlık, gerekse de kalp damar sağlığının çalışma yaşamındaki koşullarla ya da kimi faktörler ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi bulunmaktadır.  Koroner arter hastalığı (KAH) son ...
Meslek Hastalıkları – ARALIK 2018

Meslek Hastalıkları – ARALIK 2018

Meslek Hastalığı; Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre, tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı, geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza ...
Kanserojen Metaller ARALIK 2018

Kanserojen Metaller ARALIK 2018

İnsanlarda Kanser oluşturan Metaller; Arsenik: (Cu Rafinerisi, Kimsayal tesisler, As Pestisitleri, İçme Suyu (oral), Sigara Dumanı  ile insanları etkiler) ve   Pulmoner Karsinoma, Lenfoma, Lösemi, ...
Çalışma Saatlerinde Güncel Sayılar  (ARALIK 2018)

Çalışma Saatlerinde Güncel Sayılar (ARALIK 2018)

ÇALIŞMA SAATLERİ TEHLİKE GRUBU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞ YERİ HEKİMİ Az Tehlikeli Ayda en az 10 dakika Ayda en az 5 dakika Tehlikeli Ayda en az 20 dakika Ayda en az 10 dakika Çok Tehlikeli Ayda en az ...
Gürültü  (ARALIK 2018)

Gürültü (ARALIK 2018)

GÜRÜLTÜ: İnsan ve toplum üzerinde olumsuz etkiler meydana getiren, istenmeyen seslerdir. İşitme duyusunun azalmasına veya sağlığın bozulmasına ya da başka tehlikelerin meydana gelmesine yol açan ...
Mesleki Kanserler ARALIK 2018

Mesleki Kanserler ARALIK 2018

Kanserlerin sebepleri arasında yer alan genetik-immünolojik özellikler yanı sıra çevresel faktörler olarak; Sigara Organik ve inorganik kimyasallar Hava kirliliği Radyoaktivite Viral enjeksiyonlar ...