SINAV HAZIRLIĞI (Mayıs 2021) – 2 (Mevzuat)

TANIMLAR; MADDE 3 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında; a) Bakanlık: Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını, b) Çalışan: Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel ...

SINAV HAZIRLIĞI (Mayıs 2021) – 1 (Mevzuat)

Sınava hazırlanan kıymetli meslektaşlarım, daha önce de bahsetmiştim. Mevzuatta fazla değişiklik yok, konular için eklenen olursa onu ayrıca belirtirim. Blog sayfamdan Mayıs 2021 Yazan tüm ...
Deneme Sınavı – 2 (Mayıs 2021)

Deneme Sınavı – 2 (Mayıs 2021)

Soru 51- Metal iş kolunda sık karşılaşılan risklere göre uygun olmayan ifade aşağıdakilerden hangisidir? Metal imalat sanayisinde gürültü etkilenimi öncelikli olarak mühendislik ve/veya idari ...
Biyolojik Etkenlerin Sınıflaması  (Mayıs 2021)

Biyolojik Etkenlerin Sınıflaması (Mayıs 2021)

Biyolojik etkenler 4 gruba ayrılır; Grup 1 Biyolojik etkenler: İnsanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik etkenler, Grup 2 Biyolojik etkenler: İnsanda hastalığa neden olabilen, ...
Deneme Sınavı – 1  (Mayıs 2021)

Deneme Sınavı – 1 (Mayıs 2021)

Bu sorular size bir sınav heyecanı ve neler bildiğiniz konusunda bilgi verecektir.  Cevaplar için lütfen notları takip edin. Soru 1-Bisinozis’ in evrelemesi bakımından aşağıdakilerden hangisi  ...
Gece Vardiyaları ve Kadınların Gece Vardiyalarında Çalıştırılmaları  (Mayıs 2021)

Gece Vardiyaları ve Kadınların Gece Vardiyalarında

Kadın çalışanlar gece postalarında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü işyerlerinde faaliyet gösteren ...
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Acil Durumlar (Mayıs 2021)

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Acil Durumlar (Ma

MADDE 8 – (1) İşveren, 18/6/2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelikte belirtilen hususlar saklı kalmak kaydıyla işyerindeki tehlikeli ...
Kimyasalları Hatırlayalım  (Mayıs 2021)

Kimyasalları Hatırlayalım (Mayıs 2021)

ARSENİK: Akut zehirlenmelerde hızlı elektrolik bozukluğu nedeniyle baş ağrısı, dalgınlık, bilinç kaybı, konvülsiyon, kas zayıflığı oluşur. Kronik maruziyette, uyuşukluk, titreme,periferik nöropati ...
Kısa Notlar – 4  (Mayıs 2021)

Kısa Notlar – 4 (Mayıs 2021)

İşyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olan hekime İşyeri hekimliği belgesi verilir İş sağlığı veya iş sağlığı ve ...
Kısa Notlar – (Mayıs 2021)

Kısa Notlar – (Mayıs 2021)

İşyerlerinde , işlerin yürütülmesi sırasında, çeşitli sebeplerden kaynaklanan sağlığa zararlı durumlardan çalışanları korumak ve güvenliklerini sağlamak için yapılan sistemli ve bilimsel ...