Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı (2016-2019)

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ul

Yaygın Gelişimsel Bozukluk (YGB); Birden fazla bozukluğu içeren genel bir tanı grubu olup erken çocukluk döneminde başlayan sosyal etkileşim, iletişim, dil gelişimi ve davranış alanlarında çoklu ...
Gebelere Grip Aşısı Ücretsiz

Gebelere Grip Aşısı Ücretsiz

Grip Aşısı Kimlere Ücretsiz? SGK, Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yaptı. Ücretsiz grip aşısı uygulamasının kapsamını genişletti. Yürürlüğe giren Tebliğe göre, 65 yaş üzeri yaşlılar, Yaşlı ...
İSG Sınavına İlişkin Temel Bilgi ve Kurallar (Kılavuz)

İSG Sınavına İlişkin Temel Bilgi ve Kurallar (Kıla

2016 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı  2016 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı ile ...