Alt Kategoriler

SINAV HAZIRLIĞI (Mevzuat) ARALIK 2019 -14

TEFTİŞ, İNCELEME, ARAŞTIRMA, MÜFETTİŞİN YETKİ, YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUĞU MADDE 24 (1) Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi ve teftişi, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya ...

SINAV HAZIRLIĞI (Mevzuat) ARALIK 2019 -13

ULUSAL İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONSEYİ MADDE 21 (1) Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere Konsey kurulmuştur. İŞ ...

SINAV HAZIRLIĞI (Mevzuat) ARALIK 2019 -12

ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ MADDE 19 (1) Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya ...

SINAV HAZIRLIĞI (Mevzuat) ARALIK 2019 -11

ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ MADDE 16 (1) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla işveren, çalışanları ve çalışan temsilcilerini işyerinin özelliklerini de ...

SINAV HAZIRLIĞI (Mevzuat) ARALIK 2019 -10

İŞ KAZASI ve MESLEK HASTALIKLARININ KAYIT ve BİLDİRİMİ MADDE 14 (1) İşveren; a) Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili ...

SINAV HAZIRLIĞI (Mevzuat) ARALIK 2019 -9

ACİL DURUM PLANLARI, YANGINLA MÜCADELE ve İLK YARDIM Madde 11 (1) İşveren; a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil ...

SINAV HAZIRLIĞI (Mevzuat) ARALIK 2019 -8

TEHLİKELİ SINIFIN BELİRLENMESİ MADDE 9 (1) İşyeri tehlike sınıfları; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 83 üncü maddesine göre belirlenen kısa ...

SINAV HAZIRLIĞI (Mevzuat) ARALIK 2019 -7

İŞYERİ HEKİMLERİ ve İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI MADDE 8 (1) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini ...

SINAV HAZIRLIĞI (Mevzuat) ARALIK 2019 -6

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ MADDE 7 (1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için, Bakanlıkça aşağıdaki şartlarla destek sağlanabilir: a) Kamu kurum ve ...

SINAV HAZIRLIĞI (Mevzuat) ARALIK 2019 -5-

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ MADDE 6 – (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması ...