Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik (Aralık 2018)

Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak K

Analık İzni; Kadın çalışanın doğum nedeniyle çalıştırılmadığı süre için verilen izni ifade eder Haftalık Çalışma Süresi;  Genel bakımdan  haftalık en çok kırk beş saat , yer altı maden işlerinde ...
Tozla Mücadele Yönetmeliği  (Aralık 2018)

Tozla Mücadele Yönetmeliği (Aralık 2018)

Bu yönetmeliğin amacı, işyerlerinde tozdan kaynaklı ortaya çıkabilecek risklerin önlenebilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği yönünden tozla mücadele etmek ve bu işlerde çalışanların tozun ...
Tehlikeli Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Alınması Gereken Önlemler (ARALIK 2018)

Tehlikeli Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Alınmas

Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda alınması gereken önlemler MADDE 7 – (1) Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden riskler aşağıdaki önlemlerle ...
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik ARALIK 2018

Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmal

(Baştan sona bir kere bile okunduğunda, konu ile ilgili bir soru veya Şık geldiğinde akılda kalanların yeterli olacağını düşünüyorum.  Hata payını düşünerek Yönetmeliği aynen paylaşıyorum) BİRİNCİ ...