Tozla Mücadele Yönetmeliği  (MAYIS 2019)

Tozla Mücadele Yönetmeliği (MAYIS 2019)

Bu yönetmeliğin amacı, işyerlerinde tozdan kaynaklı ortaya çıkabilecek risklerin önlenebilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği yönünden tozla mücadele etmek ve bu işlerde çalışanların tozun ...
Tehlikeli Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Alınması Gereken Önlemler (MAYIS 2019)

Tehlikeli Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Alınmas

Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda alınması gereken önlemler MADDE 7 – (1) Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden riskler aşağıdaki önlemlerle ...
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği (MAYIS 2019)

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği (MAYIS 2019)

Elle taşıma işi; bir veya daha fazla çalışanın bir yükü kaldırması, indirmesi, itmesi, çekmesi, taşıması veya hareket ettirmesi gibi işler esnasında işin niteliği veya uygun olmayan ergonomik ...