SINAV HAZIRLIĞI (Mayıs 2021) – 10 (Mevzuat)

İŞ KAZASI ve MESLEK HASTALIKLARININ KAYIT ve BİLDİRİMİ MADDE 14 (1) İşveren; a) Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili ...

SINAV HAZIRLIĞI (Mayıs 2021) – 9 (Mevzuat)

ACİL DURUM PLANLARI, YANGINLA MÜCADELE ve İLK YARDIM Madde 11 (1) İşveren; a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil ...

SINAV HAZIRLIĞI (Mayıs 2021) – 8 (Mevzuat)

TEHLİKELİ SINIFIN BELİRLENMESİ MADDE 9 (1) İşyeri tehlike sınıfları; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 83 üncü maddesine göre belirlenen kısa ...

SINAV HAZIRLIĞI (Mayıs 2021) – 7 (Mevzuat)

İŞYERİ HEKİMLERİ ve İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI MADDE 8 (1) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini ...

SINAV HAZIRLIĞI (Mayıs 2021) – 4 (Mevzuat)

RİSKLERDEN KORUNMA İLKELERİ MADDE 5 (1) İşverenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur: a) Risklerden kaçınmak. b) Kaçınılması mümkün olmayan riskleri ...

SINAV HAZIRLIĞI (Mayıs 2021) – 3 (Mevzuat)

İŞVERENİN GENEL YÜKÜMLÜLÜĞÜ MADDE 4 (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi ...
Biyolojik Etkenlerin Sınıflaması  (Mayıs 2021)

Biyolojik Etkenlerin Sınıflaması (Mayıs 2021)

Biyolojik etkenler 4 gruba ayrılır; Grup 1 Biyolojik etkenler: İnsanda hastalığa yol açma ihtimali bulunmayan biyolojik etkenler, Grup 2 Biyolojik etkenler: İnsanda hastalığa neden olabilen, ...
Kimyasalları Hatırlayalım  (Mayıs 2021)

Kimyasalları Hatırlayalım (Mayıs 2021)

ARSENİK: Akut zehirlenmelerde hızlı elektrolik bozukluğu nedeniyle baş ağrısı, dalgınlık, bilinç kaybı, konvülsiyon, kas zayıflığı oluşur. Kronik maruziyette, uyuşukluk, titreme,periferik nöropati ...
Kısa Notlar – (Mayıs 2021)

Kısa Notlar – (Mayıs 2021)

İşyerlerinde , işlerin yürütülmesi sırasında, çeşitli sebeplerden kaynaklanan sağlığa zararlı durumlardan çalışanları korumak ve güvenliklerini sağlamak için yapılan sistemli ve bilimsel ...
Hap Bilgiler – (Mayıs 2021)

Hap Bilgiler – (Mayıs 2021)

Çalışanların sağlık muayeneleri; işe girişlerde, iş değişikliğinde, iş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde TALEP ETMELERİ ...