Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 22  (MAYIS 2019)

Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 22 (MA

Soru 1051- Asbestle çalışmalarda işçilerin sağlık gözetimleri ve kayıtları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır/ İşçilerin sağlık durumlarının değerlendirmesi 3 yılı geçmemek ...
29 Nisan 2016 Sınav Soruları  (MAYIS 2019)

29 Nisan 2016 Sınav Soruları (MAYIS 2019)

< p style=”background: white; margin: 0cm 0cm 4.5pt; text-align: justify;”>SORU-1:İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili adli uyuşmazlıklarda verilen hükümlerin temyiz mercii ...
Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 21 (MAYIS 2019)

Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 21 (MAY

Soru 1001- Aşağıdakilerden hangisi, yetişkine ait özelliklerden değildir? Sorumluluk duygusu gelişmemiştir.(D). Benlik duygusu gelişmemiştir Birikimli ve deneyimlidir Sonuçları bilmek ister Soru ...
Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 20  (MAYIS 2019)

Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 20 (MA

Soru 951- Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere, en fazla haftada kaç saat olabilir? 8 saat 10 saat.(D). 15 saat 20 saat Soru 952- ...
Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 19  (MAYIS 2019)

Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 19 (MA

Soru 901- Aşağıdakilerden hangisi mesleki kas iskelet sistemi hastalıklarından korunma için uygun bir davranış değildir? Yerden eşya alırken çömelip almak yerine eğilerek almak.(D). Ofis ...
Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 18  (MAYIS 2019)

Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 18 (MA

Soru 851- Aşağıdakilerden hangisi antimonun üreme işlevi üzerindeki etkilerinde değildir? Teratojen etkisi.(D). Sterilite Fetal hasar Sakat doğum Soru 852- Aşağıdakilerden hangisi üreme işlevi ...
Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 16  (MAYIS 2019)

Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 16 (MA

Soru 751- Aşağıdakilerden hangisi mesleki solunum sistemi rahatsızlığına neden olan gazla ile ilgili doğru ifadedir? Suda çözünen gazlar alt solunum yolları düzeyinde etki oluştururlar(D) . Suda ...