İş Kazası Olduktan Sonra Hukuki ve Cezai Durum

İş Kazası Olduktan Sonra Hukuki Ve Cezai Durum

Ceza Hukuku: Taksirle ölüme neden olma / Taksirle Yaralanmaya neden olma
İş Hukuku:

Maddi tazminat: Destekten yoksun kalma/ İş göremezlik
Manevi Tazminat
UNUTMAYALIM; İş sağlığı ve iş güvenliği konusunda işveren tarafından basit gibi görünen durumlarda eğer siz ŞÖYLE BİR OLAY OLURSA ŞU KADAR MALİYETİ OLUR gibi rakamsal açıklamalar yaparsanız sizi daha ciddiye alacaktır.


İş Kazalarında;

Görünür Maliyetler: Tazminatlar, Sigorta ödemeleri ve Sağlık Giderleri
Görünmeyen Maliyetler: İş günü ve iş gücü kaybı, İşin durması, Bina, ekipman, ürünün zarar görmesi, Verimin düşmesi, Mahkeme masrafları, Çalışanlar üzerindeki olumsuz etki, Kötü imaj, Yeni işçinin eğitimi
İşletmeler sağlık ve güvenliği niçin yönetmelidirler?

  • YASAL NEDENLER. Kamu hukukunun gerekleri ve Hukuki gerekler
  • ETİK NEDENLER: İşçilerin sağlık ve güvenliği işverenin sorumluluğundadır
  • FİNANSAL NEDENLER: Hizmette aksamalar, Tazminatlar ve Üretim Kaybı
Paylaş:

Bir Cevap Yazın