İş Kazası Sıklık Hızı (Mayıs 2021)

İŞ KAZASI SIKLIK HIZI   ve İŞ KAZASI AĞIRLIK  HIZI

Bir takvim yılı içerisinde, çalışma sırasında meydana gelen yaralanma ve/veya ölümlerin toplam sayısının, aynı yıl içerisindeki çalışanların çalışma saatlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerin 1.000.000 katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanan değerdir.

(Bir yıl içinde, bir işyerinde veya sektörde ya da Tüm çalışanlarda, Çalışılan 1.000.000 iş saatine karşılık kaç kaza olduğunu gösterir.)

(İş Kazası Sayısı  x 1.000.000) / (Prime Tahakkuk Eden Gün Sayısı  x 8 )  (Buradaki   8 , Günlük çalışma saatini gösterir. Eğer günlük çalışma saati 6 olsa idi 6 ile çarpılması gerekir)

Örneğin;  500 Çalışanın olduğu bir işyerinde,  Bir yıl içerisinde 40 kaza olduğunu farzedelim.  Günlük çalışma süresi 7 saat olsun. Toplam kaybedilen iş günü sayısı ise 20000 olsun

İKSH = İş Kazası Sıklık Hızını

İKS = İş Kazası Sayısını

PTEGS= Her gün 7 saat çalışma ile tüm çalışanların çalıştıkları gün sayısını çarparak bulunan Prime tahakkuk eden Gün sayısını

İKSH =   40 x 1.000.000 / (500 x300 gün x 7 saat) – (20000 x 7)

İKSH = 40.000.000 /  (1.050.000 – 140.000)

İKSH = 40.000.000 / 910.000

İKSH =  43,95  (BİR TAKVİM YILINDA Kİ İŞ KAZASI ORANI)

İŞ KAZASI AĞIRLIK HIZI

İş Kazası Ağırlık Hızı =  (İş Kazası sonucu toplam gün kaybı x 100) / (PTEGS x 8)

100 rakamı, çalışılan 100 iş saatine göre hesaplanacağını gösterir

Paylaş:

Bir Cevap Yazın