Neden İş Sağlığı ve İş Güvenliği ? (Mayıs 2021)

<

p style=”text-align: justify;”>NEDEN , İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG)
Amaç İSG nde risk önleme kültürü ve bütünsel yaklaşımın önemi ve felsefesini kavramaktır.
• Öncelikle aile içi eğitimle başlamalı ve eğitim-öğretim hayatı boyunca desteklenmeli. Çalışma hayatına dahil olmasa ile işverenlerce verilecek eğitimlerle en üst seviyeye taşınmalıdır.
• Orta yönetim (başmühendis, mühendis, şef, usta ve eğiticiler) çalışanlarının denetim ve işe nezaret sırasında İSG nin gerektirdiği şekilde davranmaları gerekir.
• Yazılı bir İSG sistemi , İSG konularında çalışanların bilgilendirilmesi, İSG kurullarında alınan kararların tüm çalışanlara aktarılması, Kurullara çalışan temsilcilerinin katılımı, Reaktif inceleme; iş kazalarının raporlanması ve buna yönelik önlemlerin alınması ve ödüllendirme
• Yazılı olmayan İSG sistemi; İş kazası ya da meslek hastalığı oluşmasına yol açabilecek şekilde çalışanların belirlenmesi ve özel eğitim verilmesi; Usta- Çırak ilişkisinde, ustanın İSG kurallarına uygun davrananların teşvik edilmesi ve diğer çalışanlara uyarmada yetki verilmesi.
Bilinç oluşması ile iş kazaları %50 oranında azalır, bu ; sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı olmasının yanı sıra, yetişmiş eleman avantajını, verimliliğin artmasını ve işgücü kaybının azalmasını da beraberinde getirmektedir. En önemlisi Can kaybı, sakatlık ve meslek hastalıkları azalır.
İSG nin temel prensipleri;
• İşle ilgili hastalık ve sakatlıklardan korunma
• Her türlü ayrımcılığa karşı koruma
• Şiddet, taciz ,stres, uygun olmayan çalışma saatlerine karşı koruma
• Çalışma saatlerinin, gece işinin, çalışma yaşının sınırlandırılması
• Tazminat, emeklilik güvencesi, analık koruması, işe devamsızlık koruması
• Uzun süreli bakım, tatil, mantıklı iş planlaması
• Devlet yaptırımı, teftiş yoluyla koruma
• Örgütlenme hakkı, Toplu pazarlık hakkı, Sosyal destek hakkı (sağlık, eğitim, kreş, vb)
• Güvensiz işi reddetme hakkı, İSG ve diğer temsil kurullarına katılım hakkı
• İşle ilgili olası tehlikeleri bilme hakkı, işyerindeki, yasa ve haklara uymayan işleri bildirenleri koruma hakkı
İş Kazası Nedenleri: Bilgisizlik, işe uyumsuzluk, Tehlikeyi önemsememe, ihmal, Tedbirsizlik, Bakım yetersizliği, Yorgunluk, İşi ciddiye almama, moral bozukluğu, Fiziki rahatsızlıklar, Gerekli eğitimlerin verilmemesi, Teknik eleman eksikliği, Yetki ve sorumlu karışıklığı, işbölümü eksikliği, güvenlikle ilgili yönetim hataları,
Yeni İSG yaklaşımı; Tehlikenin önlenmesi, Risklerin öngörülmesi, Bu riskleri tamamen kaldırmak ya da zararlarını en aza indirme çalışmalarını içerir. Reaktif yaklaşımlar yerine PROAKTİF YAKLAŞIMLARı kapsar.
Örneği; Koruyucusu olmayan bir Priz bir tehlike kaynağıdır. İnsanlara , çocuklara zarar verme potansiyeli taşımaktadır. Ancak prize bir koruyucu veya güvenlik kapağı takarsak zarar verme ihtimali ortadan kalkmış olur. Yani Tehlikeli durumun tehlike potansiyelini Proaktif bir yaklaşımla azaltmış oluruz, Riski azaltmış oluruz.
Tehlike ; Yaralanma, hastalık, hasar , zarar meydana getirme potansiyeli olan kaynak ya da durumdur.
Risk: Tehlikenin oluşma ihtimali ile bu ihtimal gerçekleştiğinde ortaya çıkabilecek sonucun ciddiyet derecesidir. Yani;
RİSK = TEHLİKENİN GERÇEKLEŞME İHTİMALİ X ZARARIN ŞİDDETİ
Eski yaklaşımda; İş kazası var, oluş sebeplerinin tespiti, kazanın tekrarlanmaması (REAKTİF)
Yeni Yaklaşım da; Kaza yok, Risk analizi, kabul edilebilir, kabul edilebilir olmayan risk ve tehlikeleri, kabul edilebilir seviyeye indirmek veya tamamen önlemek çalışmalarını beraberinde getirmektir ( PROAKTİF)
Proaktif Yaklaşım:
1. Uygun işe yerleştirme, işi çalışana uyarlama: Yaş, cinsiyet, bilgi, tecrübe, Biyolojik özellikler ve yeteneklerine göre makine, tesis ve aletleri geliştirmek. Ergonomi biliminin gereklerini yerine getirmek.
2. İşyeri ortam faktörlerinin değerlendirilmesi: Sağlıklı çalışma ortamı, Sağlık sakıncaları en aza indirilmiş bir işyeri ortamı olarak belirtilebilir. Genel olarak Sağlık sakıncası yaratacak faktörler; Fiziksel etmenler, kimyasal etmenler, Biyolojik etmenler, Psikososyal etmenler ve Ergonomik etmenlerdir.
3. İSG risklerinin değerlendirilmesi ve kontrolü: Tehlikelerin tanımlanması, Tehlikelerden kaynaklanan risklerin değerlendirilmesi, Riskleri önlemek veya azaltmak için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi, Belirlenen tedbirlerin uygulanması, Uygulama aşamasında gerekli kontrollerin sağlanması
4. Aralıklı Kontrol Muayenesi- periyodik Kontroller: İşyerinin özelliğine, yapılan işin niteliğine, işyerinde kullanılacak makine, araç gereç özelliğine, belirli standartları taşımak kaydıyla yapılması ve Çalışanların periyodik kontrolleri
5. İşyerinde İSG hizmeti sağlanması: Eğitim, Teknik destek, uygulama, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurmak ya da yetkili kurum , kuruluş ve firmalardan, OSGB ve Toplum Sağlığı Merkezlerinden hizmet almak.
Çalışanların temel felsefesi; Sağ duyu ile hareket etmek, sorumluluk hissi taşımak, dikkatini uğraştığı işe vermek, güvenliği sağlayıcı kurallara uymak olmalı.

Paylaş:

5 Comments on “Neden İş Sağlığı ve İş Güvenliği ? (Mayıs 2021)”

 1. Gokhan Koluman dedi ki:

  Osgb firmaları , kesinlikle ve kesinlikle ,üzerine düşen görevlerini yapmadığın dan dolayı , bu tür iş kazaları devam etmektedir , olsa da , olur , olmasa da olur Osgb ler., Ne denen mı , Hatay Antakya’da , osgb firması 10 tanaden fazla , bunlar şuan da , rant kavgasına dönüşmüş , olduğu için , işletmelerde ki , İsg kuralları onlar için önemli değil bu kadar , emin olun

  1. Malesef Yasal Mevzuatlardan ziyade, İşverenler de Formalite olarak gördüklerinden İşi rekabete dökmüşler ve Tespitiniz doğru

   1. Gokhan Koluman dedi ki:

    Sayın hocam , eğer Osgb firmaları bu konuda , şirketlere , taviz vermese , bu sorun çıkmaz , diretmedikleri için , bu böyle oluyor , yani direkt olarak Osgb firması yine bu durumda , suçlu , birde benim anlamadığım bir şey , var , Osgb firmalarinda , İsg uzmanları , işini yapmadığı , gibi , bakmış olduğu işletmelere , İsg ekipmanlarının satışını yapıyorum , fais , fiyattan , ve vermiş olduğu ekipmanlarda , dandik , dundik , hep

    1. Gokhan Koluman dedi ki:

     Osgb firması yada İsg uzmanın böyle bir şey , yapması , yasal olarak , dogrumu , yani bakmış olduğu işletmeye , ekipman satabilirmi..

     1. Gokhan Koluman dedi ki:

      Hatay Antakya daki , Osgb firmalarının , bakmış olduğu işletmeler , denetlense , bunla ilgili çok şikayet gelir ,

Bir Cevap Yazın