Meslek Hastalıklarının Özellikleri (Mayıs 2021)

 • Yapılan iş ile hastalık arasında neden-sonuç ilişkisi söz konusudur
 • Hastalıkla etken arasında spesifik bir ilişki vardır
 • Çalışma koşulları hastalığın doğrudan doğruya ve vazgeçilmez tek etkenidir. Dolayısıyla etken tektir ve ortamda yoksa, hastalık ta yoktur.
 • Kişi söz konusu işte çalışmıyor olsaydı bu hastalık da oluşmayacaktır. Meslek hastalığına yol açan etkenle çalışanın ilişkisi kesilirse, meslek hastalığı çoğu zaman o evrede durur.
 • Aynı şartlar altında deneysel olarak meydana getirilebilen hastalıktır.
 • Meslek hastalıkları 1 hafta ile 30 yıl arasında değişen zamanda oluşabilir.
 • Meslek hastalıklarının oluşmasında , çoğu kez yakınmalar ortaya çıkmadan önce , hastalık başlamış hatta maluliyet meydana gelmiş olabilir.
 • Meslek hastalığının diğer benzer hastalıklarla kliniği aynı veya benzer olabilir
 • Hastalık, sakatlık ya da ruhsal bozukluk şeklinde, akut ya da kronik olabilir.
 • O meslek grubunda insidansı sıktır
 • Maluliyet oluşturabilir ya da oluşturmayabilir
 • Hastalığın oluşması zararlı maddenin cinsine, maruziyet süresine, kirleticinin yoğunluğuna çalışanın duyarlılığına ve ortam rahatlık koşullarına (termal konfor) bağlıdır.
 • Hastalık etkeni iyi belirlenmiş durumdadır
 • Etken ya da metaboliti biyolojik ortamda bulunur
 • Mevzuatın öngördüğü periyodik ortam ölçümleri ve sağlık muayeneleri ile şikayet ortaya çıkmadan tespit edilebilir ve gerekli önlemler alınabilir
 • Kendine özgü bir klinik tablosu vardır
 • Kendilerine özgü tanı ve tarama yöntemleri vardır
 • Meslek hastalığı tanısı, o tanıyı alan çalışanın yakın çalışma arkadaşları için de erken tanı olanağı verir
 • Meslek hastalığı tanısı koymak için özgün örgütlenme ve düzenlemeler gereklidir, bu alanda uzmanlaşmış kuruluşlara gereksinim duyulmaktadır.
 • İşveren ve çalışanların bilgilendirilmesi ve duyarlılıklarının sağlanması önemlidir.
Paylaş:

Bir Cevap Yazın