Deneme Sınavı – 2 (Mayıs 2021)

Deneme Sınavı – 2 (Mayıs 2021)

Soru 51- Metal iş kolunda sık karşılaşılan risklere göre uygun olmayan ifade aşağıdakilerden hangisidir? Metal imalat sanayisinde gürültü etkilenimi öncelikli olarak mühendislik ve/veya idari ...
Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 22  (Mayıs 2021)

Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 22 (Ma

Soru 1051- Asbestle çalışmalarda işçilerin sağlık gözetimleri ve kayıtları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır/ İşçilerin sağlık durumlarının değerlendirmesi 3 yılı geçmemek ...
29 Nisan 2016 Sınav Soruları  (Mayıs 2021)

29 Nisan 2016 Sınav Soruları (Mayıs 2021)

<SORU-1:İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili adli uyuşmazlıklarda verilen hükümlerin temyiz mercii aşağıdakilerden hangisidir? A) Danıştay B) Yargıtay C)İş mahkemesi D) İdare mahkemesi E)Bölge ...
Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 21 (Mayıs 2021)

Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 21 (May

Soru 1001- Aşağıdakilerden hangisi, yetişkine ait özelliklerden değildir? Sorumluluk duygusu gelişmemiştir.(D). Benlik duygusu gelişmemiştir Birikimli ve deneyimlidir Sonuçları bilmek ister Soru ...
Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 20  (Mayıs 2021)

Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 20 (Ma

Soru 951- Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eğitim saatleri dışında olmak üzere, en fazla haftada kaç saat olabilir? 8 saat 10 saat.(D). 15 saat 20 saat Soru 952- ...
Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 19  (Mayıs 2021)

Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 19 (Ma

Soru 901- Aşağıdakilerden hangisi mesleki kas iskelet sistemi hastalıklarından korunma için uygun bir davranış değildir? Yerden eşya alırken çömelip almak yerine eğilerek almak.(D). Ofis ...
Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 18  (Mayıs 2021)

Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 18 (Ma

Soru 851- Aşağıdakilerden hangisi antimonun üreme işlevi üzerindeki etkilerinde değildir? Teratojen etkisi.(D). Sterilite Fetal hasar Sakat doğum Soru 852- Aşağıdakilerden hangisi üreme işlevi ...
Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 16  (Mayıs 2021)

Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 16 (Ma

Soru 751- Aşağıdakilerden hangisi mesleki solunum sistemi rahatsızlığına neden olan gazla ile ilgili doğru ifadedir? Suda çözünen gazlar alt solunum yolları düzeyinde etki oluştururlar(D) . Suda ...
Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 15 (Mayıs 2021)

Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 15 (May

Soru 701- Aşağıdakilerden hangisi elektrikle çarpılmada yapılacak ilk yardım uygulaması değildir? Hatalı akım devresini kesmek Kablo y ada devreyi tamir etmek(D) . Kuru bir tahta ile kazazedeyi ...