Deneme Sınavı – 2 (Mayıs 2021)

Deneme Sınavı – 2 (Mayıs 2021)

Soru 51- Metal iş kolunda sık karşılaşılan risklere göre uygun olmayan ifade aşağıdakilerden hangisidir? Metal imalat sanayisinde gürültü etkilenimi öncelikli olarak mühendislik ve/veya idari ...
Kısa Notlar ..(Mayıs 2021)

Kısa Notlar ..(Mayıs 2021)

  Hukuk Devletinin Öğeleri; Yasallık ilkesi, Kuvvetler ayrılığı ilkesi, Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması ilkesi, Hukuk Güvenliği ilkesi, İdarenin yargısal denetime bağlı olması ilkesi ...
İLO Stratejisi  ve Hedefleri (Mayıs 2021)

İLO Stratejisi ve Hedefleri (Mayıs 2021)

İLO nun dört temel stratejisi vardır: Çalışma yaşamında standartlar, temel ilke ve haklar geliştirmek ve gerçekleştirmek. Kadın ve erkeklerin insana yakışır işlere sahip olabilmeleri için daha ...
Rakamların Dili  (Mayıs 2021)

Rakamların Dili (Mayıs 2021)

Süresi 1 yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devirden önce ...
Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 3- (Mayıs 2021)

Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 3- (May

(NOT: Başkanlık sistemine geçildikten sonra Yasa oluşturma , tüzük vs. konulardaki değişiklikler hakkında ayrıca bir paylaşım yapılacaktır. O konu ile ilgili sorulara fazla takılmayın.) Soru 101- ...
Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları (Mayıs 2021)

Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları (Mayıs 2021)

Sinir sistemi, çevresel ve mesleksel anlamda birçok toksinlerle karşı karşıyadır.  Seçici geçirgen birtakım bariyerlere ve sistemik ayırma yöntemlerine karşın; metaller, gazlar, çeşitli ...
Fiziksel Risk Etmenleri  (Mayıs 2021)

Fiziksel Risk Etmenleri (Mayıs 2021)

FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ * İşyeri ortam faktörleri; 1- Fiziksel Faktörler 2- Kimyasal Faktörler 3- Biyolojik faktörler 4- Ergonomik faktörler 5- Psikososyal faktörler İŞYERLERİNDEKİ FİZİKSEL RİSK ...
Sınavda Sorumlu Olunan Konular

Sınavda Sorumlu Olunan Konular

İşyeri Hekimliği Sınavına girecek olan arkadaşlarım; Sınavda sorumlu olduğumuz konuları, Çalışmalarınızı takip edebilmek ve eksik kalan konulara bakabilmek açısından paylaşıyorum.  Umarım işinize ...