15 Mayıs 2022 İşyeri Hekimliği Sınavı

E-DEVLETE GEÇİŞ SEBEBİYLE 2022-İSG/1 SINAV BAŞVURULARI İSGKATİPÜZERİNDEN ALINACAKTIR. ADAYLARIN BAŞVURU OLUŞTURMADAN ÖNCEİŞBU DUYURUYU VE BAŞVURU REHBERİNİ DİKKATLE İNCELEMELERİ ÖNEMARZ ...

SINAV HAZIRLIĞI (Mayıs 2021) – 18

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL VE ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ Kimyasal maddeler sanayimizin ve günlük yaşantımızın içinde bir çok alanda yer alıp, katı, sıvı ve gaz ...

SINAV HAZIRLIĞI (Mayıs 2021) – 13 (Mevzuat)

ULUSAL İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONSEYİ MADDE 21 (1) Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere Konsey kurulmuştur. İŞ ...

SINAV HAZIRLIĞI (Mayıs 2021) – 12 (Mevzuat)

ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ MADDE 19 (1) Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya ...

SINAV HAZIRLIĞI (Mayıs 2021) – 11 (Mevzuat)

ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ MADDE 16 (1) İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla işveren, çalışanları ve çalışan temsilcilerini işyerinin özelliklerini de ...

SINAV HAZIRLIĞI (Mayıs 2021) – 6 (Mevzuat)

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ MADDE 7 (1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için, Bakanlıkça aşağıdaki şartlarla destek sağlanabilir: a) Kamu kurum ve ...

SINAV HAZIRLIĞI (Mayıs 2021) – 5 (Mevzuat)

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ MADDE 6 – (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması ...
Gece Vardiyaları ve Kadınların Gece Vardiyalarında Çalıştırılmaları  (Mayıs 2021)

Gece Vardiyaları ve Kadınların Gece Vardiyalarında

Kadın çalışanlar gece postalarında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü işyerlerinde faaliyet gösteren ...
Kimyasalları Hatırlayalım  (Mayıs 2021)

Kimyasalları Hatırlayalım (Mayıs 2021)

ARSENİK: Akut zehirlenmelerde hızlı elektrolik bozukluğu nedeniyle baş ağrısı, dalgınlık, bilinç kaybı, konvülsiyon, kas zayıflığı oluşur. Kronik maruziyette, uyuşukluk, titreme,periferik nöropati ...
Kısa Notlar – 4  (Mayıs 2021)

Kısa Notlar – 4 (Mayıs 2021)

İşyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda başarılı olan hekime İşyeri hekimliği belgesi verilir İş sağlığı veya iş sağlığı ve ...