Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik ARALIK 2018

Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmal

(Baştan sona bir kere bile okunduğunda, konu ile ilgili bir soru veya Şık geldiğinde akılda kalanların yeterli olacağını düşünüyorum.  Hata payını düşünerek Yönetmeliği aynen paylaşıyorum) BİRİNCİ ...
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı (2016-2019)

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ul

Yaygın Gelişimsel Bozukluk (YGB); Birden fazla bozukluğu içeren genel bir tanı grubu olup erken çocukluk döneminde başlayan sosyal etkileşim, iletişim, dil gelişimi ve davranış alanlarında çoklu ...