Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı (2016-2019)

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ul

Yaygın Gelişimsel Bozukluk (YGB); Birden fazla bozukluğu içeren genel bir tanı grubu olup erken çocukluk döneminde başlayan sosyal etkileşim, iletişim, dil gelişimi ve davranış alanlarında çoklu ...