SINAV HAZIRLIĞI (Mayıs 2021) – 4 (Mevzuat)

RİSKLERDEN KORUNMA İLKELERİ MADDE 5 (1) İşverenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur: a) Risklerden kaçınmak. b) Kaçınılması mümkün olmayan riskleri ...
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı (2016-2019)

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ul

Yaygın Gelişimsel Bozukluk (YGB); Birden fazla bozukluğu içeren genel bir tanı grubu olup erken çocukluk döneminde başlayan sosyal etkileşim, iletişim, dil gelişimi ve davranış alanlarında çoklu ...