Toksik Maddeler, Kanserojenler, Etkileşim, Hedef Organlar ve Dokular (Mayıs 2021)

Toksik Maddelerin organizmada Birikimi

Organoklorlu Poliklorlu Bileşikler  :   Yağ dokularında (Karaciğer ve Beyin)

(Polar olmayan organik Bileşikler)

Kurşun, Radyum , Flor     :   Kemik te

Kadmiyum     : Böbrekte

İyotlu Bileşikler  : Tiroid bezinde Birikirler

Dokulara dağılım gösteren maddeler, kendilerine uygun ortam sağlayan  dokularda birikirler. Bazı maddeler biriktikleri yerde değil, başka yerde zararlı olurlar.

Toksik Maddelerin Etkileşimi

İki veya daha fazla toksik madde varlığında zehirlilik için 4 şekilde etkileşim söz konusudur.

Toplam Etkileşim: Birbirinden bağımsız olarak etki eden iki bileşikten her birinin etkisi tek başlarına etki etmeleri halinde ortaya çıkacak olan etkiye eşittir.  1 + 1 = 2

Sinerjik Etkileşim: iki veya daha fazla toksik madde birlikte etkilediklerinde ayrı ayrı etkilerinin toplamından daha büyük bir etki yaratırlar.  1 + 1 = 10

Potansiyel Etkileşim: biri toksik diğeri aktif olmayan madde toksik bileşenin etkisinden daha büyük bir etki yaratacak şekilde etkileşimde bulunurlar.  1 + 0 = 5

Antagonistik Ters Etkileşim: Bir maddenin etkisinden diğer maddenin etkisini azaltması ile ortaya çıkar 1 +1 = 1/2

İnsanda Karsinojen olan Maddeler Grup 1 :  Arsenik ve Bileşikleri, Kadmiyum, Krom 6 değerli, nikel ve bileşikleri

İnsanda Karsinojenik Etki olasılığı bulunanlar Grup 2A :  Cisplatin

İnsanda Muhtemelen Karsinojenik etkili olanlar Grup 2B :  Kurşun ve anorganik bileşikleri

İnsandaki Karsinojenik Etkileri Yönünden Sınıflandırılabilir Olmayanlar  Grup 3

İnsanda Karsinojenik etkisi olmayanlar Grup 4

KARSİNOJENLER

ARSENİK  :Akciğer, Deri, Karaciğer

ASBEST :Mezotelyoma Akciğer, Böbrek

BENZEN :Lösemi,

Dizel Yakıt : Akciğer

FORMALDEHİT  : Burun, Nazofarenks

Yapay Fibriller : Akciğer

İYONİZAN RADYASYON: Kemik iliği ve Diğer organlar

MİNERAL YAĞLAR : Deri

BOYALAR:  Akciğer

RADON  : Akciğer

BERİLYUM : Akciğer

Kadmiyum : Akciğer

Krom : Akciğer

Nikel  : Akciğer

Viniklorür:  Akciğer, Karaciğer

PAH: Akciğer, deri

Paylaş:

Bir Cevap Yazın