Yetişkin Eğitimi (Mayıs 2021)

YETİŞKİN EĞİTİMİ ÖZELLİKLERİ;

<

p style=”text-align: justify;”>Tecrübe ve yaşanmışlık, kazanılmış davranış kalıbı, sosyal kimlik, beklenti, gönüllülük, kaygı ve endişe
Sistematik Eğitim Süreci:

 1. Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi
 • Yeni bir uygulama, malzeme, araç veya hizmet söz konusu olduğunda
 • Yeni personel, terfi etmiş personel, çapraz eğitim söz konusu olduğunda
 • Standartlarda, moral ve verimlilikte bir düşüş olduğunda
 • Kayıplar, kazalar, masraflar ve şikayetlerde artış olduğunda
 1. Eğitim Planı- Hazırlık. Kendimize şu soruları sorup cevaplamalıyız;
 • Kime anlatacağım?
 • Ne anlatacağım?
 • Niçin anlatacağım?
 • Nasıl anlatacağım?
 • Hangi metodla anlatacağım?
 • Ne zaman anlatacağım?
 • Nerede anlatacağım?
 1. Sunuş;
 • Örnek görünüm
 • Zamanında hazır olma
 • Gerekli tüm malzemelerin kontrol edilip hazır ve en iyi durumda olması
 1. Değerlendirme ve Rehberlik ile Takip; Eğitimden sonra;
 • Onlara yakın olun ve soru sormalarını teşvik edin
 • Gözlemlerin, hataları varsa düzeltin
 • Eğitilenin performansında farkedilir bir değişme var mı?
 • Kendi kendine öğrettiğiniz görevi yapabiliyor mu?
 • Sorularınızı doğru yanıtlıyor mu?
 • Verdiğiniz bir testte başarılı oldu mu?
 • Daha hızlı, daha iyi ve daha az çaba ile öğrettiğiniz görevi yapabiliyor mu?
 • İşini daha severek yapıyor mu?
 • Hatalar azaldı mı?

İLETİŞİMİN ÖZELLİKLERİ:

 • Göz teması
 • Açık ifadeler
 • Yumuşak olmak
 • Eğilerek anlatım
 • Tebessüm
 • Övgü
 • Sıcaklık

PÜF NOKTALARI;

 • Güler yüzle karşılayın
 • İçten ve samimi bir ilgiyle dinleyin
 • Kendinizi karşınızdakinin yerine koyun
 • Karşınızdaki insanı konuşması, gülümsemesi, belirli ifadeleri tekrarlaması için cesaretlendirin
 • Onu dinlediğinizi ve izlediğinizi belli edin.
 • ÖĞRENME bir değişim sürecidir. Değişim ihtiyacını kabullenme, bunu karşılamak için çalışma gerekir.

ÖĞRENME SÜRECİ:

 • Değişim ihtiyacının farkına varmak/ kabullenmek
 • Değişime nasıl ulaşmanın kararını vermek
 • Öğren- okuyarak, dinleyerek, gözlemleyerek, uygulayarak
 • Öğrendiğimizi ölçüp biçmek- başarıya ulaşıldı mı?
 • Değişimi tamamlamak/ gerçekleştirmek

Öğrenmeyi OLUMLU etkileyen Faktörler: Katılım, Konu üstünde fikir yürütme, Eğitim süresince ne derece başarılı olduğunu bilmesi, Yapabileceği kadar öğretilmesi

Öğrendiklerini: Nasıl, Niçin, nerede kullanacağını bilmesi, Eğitim sonunda ihtiyaçlarına  cevap verilmiş olması

Öğrenmeyi OLUMSUZ etkileyen faktörler: Çok fazla gürültü, Aşırı sıcak/ soğuk, Odanın Durumu,  Zamanlama, lisan, Korku, Kötü hazırlık veya hiç hazırlanmamak, Eğitimcinin kişiliği

Eğitim verildikten 6 gün sonra;

 • Söyledikleriniz ve yaptıklarınız %90
 • Söyledikleriniz %70
 • Duyduklarınız ve gördükleriniz %50
 • Gördükleriniz %30
 • Duyduklarınız %20
 • Okuduklarınız %10 oranında hatırlanıyor.

ETKİLİ KONUŞMA ve ANLATMA için

 • Konuları seçerken anlatacağımız grubun bilgi ve beceri düzeyine uygun olmasına dikkat etmeliyiz
 • Anlaşılması zor kısımları basit örnekler vererek anlaşılır hale getirmeliyiz
 • Örneklerin konuya uygun olmasına dikkat etmeliyiz
 • Yeni anlattıklarımızı, dinleyicilerin eski bilgileriyle ilişkilendirmeliyiz
 • Önemli ve vurgulamak istediğimiz noktaları tekrar etmeliyiz
 • Bir konudan başka bir konuya geçerken bitirdiğimiz konunun kısa bir özetini vermeliyiz
 • Bir şeyi açıklarken genel kabul görmüş terim ve şekilleri kullanmalıyız
 • Ancak bir konu anlaşıldıktan sonra diğer konuya geçmeliyiz.

LİSAN;

 • Herkesin anlayabileceği bir anlatım
 • Gösterişli kelimeler, anlaşılmayacak terimlerden kaçınmak
 • Zorunlu yabancı kelime kullanıldığında anlamını açıklamak
 • Kısa cümleler ve basit kelimeler ile anlatmak

SES;

 • Monoton bir ses tonundan kaçınmak
 • Ses tonunu ayarlamak
 • Önemle vurgulamak istediğimiz yerlerde sesimizi yükseltmek veya alçaltmak.

ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ

İşveren, çalışanlarına belirli konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar.

İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar.

Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir.

Verilecek eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır;

 • Çok tehlikeli işlerde yılda en az  1 defa
 • Tehlikeli işlerde iki yılda en az 1 defa
 • Az tehlikeli işlerde üç yılda en az bir defa olarak tekrarlanır.

Eğitim süreleri; Çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen peryotlar içinde;

 • Az Tehlikeli işyerleri için en az 8 saat
 • Tehlikeli işyerleri için en az 12 saat
 • Çok tehlikeli işyerleri için en az 16 saat
 • İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce , kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir
 • Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

Sağlık Konuları:

 • Meslek hastalıklarının sebepleri
 • İlkyardım
 • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması
 • Biyolojik ve Psikososyal risk etmenleri

Genel Konular:

 • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
 • İşyeri temizliği ve düzeni
 • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

Teknik Konular;

 • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri
 • Elle kaldırma ve taşıma
 • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
 • Ekranlı araçlarla çalışma
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
 • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı
 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
 • Tahliye ve Kurtarma

İşyerinde 15 yaşını bitirmiş ancak 18 yaşını doldurmamış genç çalışanlar, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren grupların özellikleri dikkate alınarak gerekli eğitimler verilir.

Destek elemanlarına ve çalışan temsilcilerine, görevlendirilecekleri konularla ilgili de eğitim verilir.

Eğitimler;

İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından

İşçi,işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve OSGB tarafından, eğiticilerin eğitim programında yer alan konulara göre uzmanlık alanları dikkate alınarak belirlenmesi kaydıyla verilir.

Paylaş:

Bir Cevap Yazın