Ev Kazaları – 2

Evde kişi sayısı arttıkça kaza riski de artmaktadır. Bir araştırmada üç ya da daha fazla çocuğu olan ailelerde çocukların kaza geçirme riskinin 5.7 kat daha fazla olduğu saptanmıştır .
. Kazalar açısından dikkat edilmesi gereken en önemli grup çocuklardır. Çocuklar kendilerini kazalardan koruyamadıklarından, kazalar açısından emniyetli ortamlarda yaşamaları, koruyucu önlemlerin alınması ve yaşam alanlarının güvenliğinin denetlenmesi erişkinlerin sorumluluğudur .
. Kazalar açısından önemli bir grup ta yaşlılardır. Yaşlanmayla birlikte birçok fiziksel, psikolojik ve sosyal yetersizliklerin ortaya çıkması, kronik hastalıkların görülme sıklığının ve sayısının artması, günlük yaşam aktivitelerinde bağımlılığın artması yaşlı bireyin ev kazası geçirme riskinin artmasına neden
olmaktadır .

Ev kazalarının Tipleri

. Türkiye’de ev kazaları arasında en sık düşme, yanma-haşlanma, kesikler, zehirlenme, boğulma, yabancı cisim ile tıkanmaya ve ateşli silahlarla olan yaralanmalara rastlanmaktadır .
. Evlerde karşılaşılabilecek kazalar düşme, zehirlenme (pestisit, ilaç, besin-mantar, hidrokarbon ile olanlar, kurşun intoksikasyonları), yanıklar, elektrik çarpmaları, boğulma (yabancı cisim aspirasyonu), böcek sokması, yılan sokması, karbonmonoksit zehirlenmesi ve kesilerdir .

Kazalar ve kazalardan doğan sorunlar ile başa çıkmanın en iyi yolu, kazayı önlemektir. Bunun başlangıç noktası, kazanın öneminin, risk altındakilerin ve alınacak önlemlerin belirlenmesidir. Kazaları önleme çalışmaları, çok farklı yöntemler kullanılarak yapılabilmektedir. Kazaları önlemek için geliştirilen programların etkili olabilmesi için, bu programlar fiziksel çevre düzenlemeleri (ev ortamı ve mekan düzenlemesi), eğitim, uygun yasal düzenlemeler ve bu yasalara uyulmasının sağlanması gibi konuları içermelidir .

. Ev kazaları ev içerisinde yapılacak basit düzenlemeler ve çocuklarla en çok zamanını geçiren annelere düzenli olarak verilecek eğitimlerle, ebeveynlerin bilinçlenmesi sağlanarak önlenebilir .
. Yüzyılımızda yaralanmaları, yaralanmalara bağlı ölümleri önleme çabaları “bireyin davranışını değiştirmek” yerine, yaralanmanın oluştuğu çevrenin değiştirilmesine odaklanmıştır. Çocukların merakını, bağımsız hareketini baskılayacak uygulamalar yerine, güvenli bir çevrede yaşamalarını sağlamak, en etkin yaklaşımdır.
Önemli noktayı tekrar hatırlatalım; BİREYİN DAVRANIŞINI DEĞİŞTİRMEK YERİNE, ÇEVRENİN DEĞİŞTİRİLMESİ Yaralanma ve Ölümleri önlemede tercih edilen yol haline gelmiştir.

Paylaş:

Bir Cevap Yazın