Ev Kazaları – 1

Gün olmuyor ki, Aile Sağlık merkezimize veya Hastahanelere elini, ayağını, kafasını veya herhangi bir yerini yaralamış olarak bir hasta gelmesin. Tüm kazalarda olduğu gibi çoğunlukla TEDBİR ALINARAK önlenebilen bu kazalar içerisinde , ev kazaları hakkında bir seri paylaşım yapmaya başlıyorum. Umarım faydalı olur.
Ev kazaları bir evin içinde ya da ona ait yakın çevrede olan kazalara denir. Ev kazalarında çocuklar, yaşlılar ve fizik, mental veya sosyal özürlüler en önemli üç risk grubunu oluşturur. Türkiye’de tüm kazaların %18-25’ini ev kazalarının
oluşturduğu belirlenmiştir.
. Yapılan çalışmalar, ev kazalarının bazen çevredeki tehlikeli durumlardan, bazen de hatalı davranışlardan, genellikle de her ikisinin birleşmesinden ileri geldiğini göstermektedir.
. Yaralanma için kişisel hazırlayıcı etkenler, gelişimsel gerilik,psikomotor bozukluk, hızlı büyüme, hiperaktivite, psikososyal uyumsuzluk, risk alma, kendine zarar verme eğilimi, koruyucu gereç kullanmada yetersizlik olarak sayılabilir. Annelerin düşük eğitim seviyesine sahip olmaları ev içi kazaların önemli nedenlerindendir.
. Türkiye’de ev kazaları arasında en sık düşme, yanma-haşlanma, kesikler, zehirlenme, boğulma, yabancı cisim ile tıkanmaya ve ateşli silahlarla olan yaralanmalara rastlanmaktadır.
. Ev kazaları ev içerisinde yapılacak basit düzenlemeler ve çocuklarla en çok zamanını geçiren annelere düzenli olarak verilecek eğitimlerle, ebeveynlerin bilinçlenmesi sağlanarak önlenebilir.

Kazalar ve kazalardan doğan sorunlar ile başa çıkmak için kazanın öneminin, risk altındakilerin ve alınacak önlemlerin belirlenmesi gerekir.
. Tüm tehlikeli maddeler kendi orijinal kabında ve çocuğun ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Ev kazalarını önlemek için güvenlik kontrol listeleri kullanılmalıdır. Konu hakkında toplumun her bireyine gerekli eğitim verilmelidir.
Şiddet ve denetimsizlik içeren anlayış, kitle ulaşım araçlarının yetersiz ve pahalı oluşu, eğitimin yetersizliği,
aile içi psikopatoloji, yaralanma riskini artıran çevresel hazırlayıcı etkenlerdir. Anne-baba yaşının küçük, eğitim düzeyinin düşük olması, evde yaşayan birey sayısının çokluğu, sağlık güvencesinin olmayışı yaralanmaya yol açan ailesel risklerdir . Anne-babaların yaşlarının küçük, eğitim düzeylerinin düşük olması, geniş ailede yaşıyor olmaları, sağlık güvencelerinin olmayışı; ilk çocuk olma yaralanmaya yol açan başlıca risk etkenleri olarak belirlenmiştir.
. Annelerin düşük eğitim seviyesine sahip olmaları, kazalardan korunmada ev içi gerekli düzenlemelerin yapılamaması ve kazalara gereken önem verilmemesini beraberinde getirmektedir.
Yapılan bir araştırmada ev kazaları nedeniyle hastaneye başvuran 3-6 yaş grubu çocukların annelerinin %66.7’sinin ilkokul mezunu olduğu ya da hiç bir eğitiminin olmadığı belirlenmiştir .
. Sosyo ekonomik ve sosyo kültürel düzeyin düşük olması ev kazalarını arttıran bir başka nedendir. Yapılan araştırmalarda sosyo ekonomik ve sosyo kültürel düzeyi düşük ailelerin çocuklarının güvenliğini daha az kavradıkları
belirlenmiştir.

Paylaş:

Bir Cevap Yazın