Biyolojik Maruziyet Olabilecek İşler (Mayıs 2021)

Biyolojik Etkenlere maruziyetin olabileceği Bazı işlerin Listesi:

  • Gıda üretilen fabrikalarda çalışma
  • Tarımda çalışma
  • Hayvanlarla ve/veya hayvan kaynaklı ürünlerle çalışma
  • Sağlık hizmetlerinin verildiği yerlerde, karantina dahil morglarda çalışma
  • Mikrobiyolojik teşhis laboratuvarları dışındaki klinik, veterinerlik ve teşhis laboratuvarlarındaki çalışma
  • Atıkları yok eden fabrikalarda çalışma
  • Kanalizasyon, arıtma tesislerindeki çalışmalar

Bakteri, Virus, Mantar, Parazit, Vektör vs. olan biyolojik risk etmenleri;  Hastane çalışanlarında  HIV, HBV, HCV, HSV, CMV, Suçiçeği, Kabakulak, Kızamık, Kızamıkçık, Tbc, H1N1, KKKA,   Tarım ve Hayvancılık çalışnlarında  Şarbon, Tbc, Kuduz, Brucella, astım, Aşırı duyarlılık pnömonisi, Allerjik dermatit,  Diğer çalışanlardan Yer altı ve tünel işlerinde Helmint, Ulaşım işlerinde  Sıtma ve Tropikal hastalıklar olarak karşımıza çıkar.

Biyolojik Risk etmenlerini Önleme (Yok etme, Temas kesme),  Enfeksiyon zincirini kırma, Kaynakların kontrolü ( tanıyı kesinleştirme, Kaynak bulma-filyasyon,  İzole etme, Çıkış yolu kontrolü (giysiler, Maske, Kondom), Taşınma yolu kontrolü (etkenin taşınma yoluna bulaşmasının önlenmesi, bulaşma yolu ile temasın kesilmesi, Bulaşma yolunda etken yok etme, Pişirme, Dezenfeksiyon, Sterilizasyon,) Giriş yolu kontrolü (sağlık eğitimi, Mekanik engeller), Duyarlılık kontrolü (Aşı, serum, Desensibilizasyon, Kemoterapi), Etken Yok etme (Kontrol altına alma, Eliminasyon, Eradikasyon).

Biyolojik etkenlere, Mesleki maruziyet sonucu meydana gelen her hastalık veya ölüm BAKANLIĞA BİLDİRİLİR.

Biyolojik Risk Sembolu: Sarı zemin Üzerinde Siyah Sembol (Üçgen şeklinde)

Herhangi bir biyolojik etkenin Grup 2, Grup 3 veya Grup 4 diye sınıflandırılmamış olması ve listede yer almaması, bu biyolojik etkenin Grup 1 de yer aldığı ANLAMINA GELMEZ.

İnsanda yeni izole edilen ve henüz değerlendirilmemiş olan ve bu ekte yer almayan bütün virüsler en az Grup 2 de sınıflandırılmış olarak sayılacaktır.

Biyolojik etmenlerin anlatıldığı tablolarda bazı göstergeler harflerle ifade edilir. A Harfi  Olası alerjik etkileri olanları,  D harfi Bu ürüne maruz kalan çalışanların listesinin son maruziyetten sonra 15 yıldan daha fazla saklanması gerekenleri,  T Harfi  Toksin üretimi olanları ve  V harfi  Etkili aşısı bulunanları ifade eder..

Paylaş:

Bir Cevap Yazın