Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 11- (Mayıs 2021)

Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 11- (Ma

Soru 501- Depolardaki istif yapılan bölümlerdeki yolların genişliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Ana yollar; 6 metre, Tali yollar 2 metre, Ara yollar 1 metre. (D) . Ana ...
Toksikoloji – (Mayıs 2021)

Toksikoloji – (Mayıs 2021)

Toksik maddelerin vücuda giriş yolları;  Oral,  İnhalasyon ve Subkutan (en sıklıkla deri yoluyla olur) AKUT TOKSİK ETKİ: Akut zehirlenme, kimyasal maddenin toksik dozuna bir kere veya ...
Biyolojik Maruziyet Olabilecek İşler (Mayıs 2021)

Biyolojik Maruziyet Olabilecek İşler (Mayıs 2021)

Biyolojik Etkenlere maruziyetin olabileceği Bazı işlerin Listesi: Gıda üretilen fabrikalarda çalışma Tarımda çalışma Hayvanlarla ve/veya hayvan kaynaklı ürünlerle çalışma Sağlık hizmetlerinin ...
Kimyasal Özelliklerine Göre Gazlar (Mayıs 2021)

Kimyasal Özelliklerine Göre Gazlar (Mayıs 2021)

1 – Parlayabilen gazlar: (Genel olarak kullanılan bu gazlar hakkında aşağıda biraz daha ayrıntılı bilgi verilecektir.) 2 – Parlamayan gazlar: Hiçbir konsantrasyonda hava veya oksijen ile yanmazlar ...
Çalışma Saatlerinde Güncel Sayılar  (Mayıs 2021)

Çalışma Saatlerinde Güncel Sayılar (Mayıs 2021)

ÇALIŞMA SAATLERİ TEHLİKE GRUBU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞ YERİ HEKİMİ Az Tehlikeli Ayda en az 10 dakika Ayda en az 5 dakika Tehlikeli Ayda en az 20 dakika Ayda en az 10 dakika Çok Tehlikeli Ayda en az ...
Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 4 (Mayıs 2021)

Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 4 (Mayı

Soru 151- İş sözleşmeleri  için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İş ilişkisi bir süreye dayanmadan sözleşme yapılırsa , belirsiz süreli yapılır Belirli süreli iş sözleşmesi esaslı bir neden ...
Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 3- (Mayıs 2021)

Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 3- (May

(NOT: Başkanlık sistemine geçildikten sonra Yasa oluşturma , tüzük vs. konulardaki değişiklikler hakkında ayrıca bir paylaşım yapılacaktır. O konu ile ilgili sorulara fazla takılmayın.) Soru 101- ...
Cevap İşaretli Sorular -2-  (Mayıs 2021)

Cevap İşaretli Sorular -2- (Mayıs 2021)

Soru 51- Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü etkileyen faktörlerden sayılmaz? Yönetim ve çalışanların tutumları Çalışanların eğitimi ve motivasyon İşletmenin ...
İSG Yönetim Sistemleri (Mayıs 2021)

İSG Yönetim Sistemleri (Mayıs 2021)

İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ İşçilerin iş kazalarına uğramalarını ve meslek hastalıklarına tutulmalarını önlemek,  sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler ...