SINAV HAZIRLIĞI (Mevzuat) ARALIK 2019 -14

TEFTİŞ, İNCELEME, ARAŞTIRMA, MÜFETTİŞİN YETKİ, YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUĞU MADDE 24 (1) Bu Kanun hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi ve teftişi, iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapmaya ...

SINAV HAZIRLIĞI (Mevzuat) ARALIK 2019 -13

ULUSAL İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONSEYİ MADDE 21 (1) Ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere Konsey kurulmuştur. İŞ ...

SINAV HAZIRLIĞI (Mevzuat) ARALIK 2019 -10

İŞ KAZASI ve MESLEK HASTALIKLARININ KAYIT ve BİLDİRİMİ MADDE 14 (1) İşveren; a) Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili ...

SINAV HAZIRLIĞI (Mevzuat) ARALIK 2019 -9

ACİL DURUM PLANLARI, YANGINLA MÜCADELE ve İLK YARDIM Madde 11 (1) İşveren; a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil ...

SINAV HAZIRLIĞI (Mevzuat) ARALIK 2019 -8

TEHLİKELİ SINIFIN BELİRLENMESİ MADDE 9 (1) İşyeri tehlike sınıfları; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 83 üncü maddesine göre belirlenen kısa ...

SINAV HAZIRLIĞI (Mevzuat) ARALIK 2019 -7

İŞYERİ HEKİMLERİ ve İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI MADDE 8 (1) İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini ...

SINAV HAZIRLIĞI (mevzuat) Aralık 2019- 1-

Sınava hazırlanan kıymetli meslektaşlarım, daha önce de bahsetmiştim. Mevzuatta fazla değişiklik yok, konular için eklenen olursa onu ayrıca belirtirim. Blog sayfamdan MAYIS 2019 Yazan tüm ...
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri  (MAYIS 2019)

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri (MAYIS 2019)

İşaret levhalarını özet olarak aşağıda görebilirsiniz. Daha detaylı bilgi için “SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ”  ni incelemenizi tavsiye ederim. Yönetmelik için ...
Kimler İşyeri Hekimliği Belgesi Alabilir ? (MAYIS 2019)

Kimler İşyeri Hekimliği Belgesi Alabilir ? (MAYIS

İşyeri Hekimliği Belgesi; *İşyeri hekimliği eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak olan işyeri hekimliği sınavında başarılı olan Hekimlere, *İş ...