Meslek Hastalıkları  (Mayıs 2021)

Meslek Hastalıkları (Mayıs 2021)

ARSENİK: Akut zehirlenmelerde hızlı elektrolik bozukluğu nedeniyle baş ağrısı, dalgınlık, bilinç kaybı, konvülsiyon, kas zayıflığı oluşur. Kronik maruziyette, uyuşukluk, titreme,periferik nöropati ...
Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) (Mayıs 2021)

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) (Mayıs 2021)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) Kimyasal maddelerin kullanımı ve depolanması sırasında oluşabilecek İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği risklerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların önemli bir ...
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği (Mayıs 2021)

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği (Mayıs 2021)

Elle taşıma işi; bir veya daha fazla çalışanın bir yükü kaldırması, indirmesi, itmesi, çekmesi, taşıması veya hareket ettirmesi gibi işler esnasında işin niteliği veya uygun olmayan ergonomik ...
Mesleki Cilt Hastalıkları (Mayıs 2021)

Mesleki Cilt Hastalıkları (Mayıs 2021)

Mesleki  cilt hastalıkları,  Meslek hastalıkları sınıflamasında B grubunda yer alır. (A ,Kimyasal Maddelerle oluşan meslek hastalıkları, B, Mesleki cilt hastalıkları, C, Pnömokonyozlar ...
Mesleki Kas İskelet Hastalıkları (Mayıs 2021)

Mesleki Kas İskelet Hastalıkları (Mayıs 2021)

Çalışma hayatındaki etkilenmeye bağlı olarak gelişen kas-iskelet sistemi hastalığı konusunu ilk kez 17.yy. da Bernardino Ramazzini işaret etmiştir. Hizmet sektöründeki gelişmeler, büro türü ...
Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları (Mayıs 2021)

Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları (Mayıs 2021)

Sinir sistemi, çevresel ve mesleksel anlamda birçok toksinlerle karşı karşıyadır.  Seçici geçirgen birtakım bariyerlere ve sistemik ayırma yöntemlerine karşın; metaller, gazlar, çeşitli ...
Meslek Hastalıkları (Mayıs 2021)

Meslek Hastalıkları (Mayıs 2021)

Meslek Hastalığı; Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre, tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı, geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza ...
Kanserojen Metaller (Mayıs 2021)

Kanserojen Metaller (Mayıs 2021)

İnsanlarda Kanser oluşturan Metaller; Arsenik: (Cu Rafinerisi, Kimsayal tesisler, As Pestisitleri, İçme Suyu (oral), Sigara Dumanı  ile insanları etkiler) ve   Pulmoner Karsinoma, ...