Meslek Hastalıkları  (MAYIS 2019)

Meslek Hastalıkları (MAYIS 2019)

ARSENİK: Akut zehirlenmelerde hızlı elektrolik bozukluğu nedeniyle baş ağrısı, dalgınlık, bilinç kaybı, konvülsiyon, kas zayıflığı oluşur. Kronik maruziyette, uyuşukluk, titreme,periferik nöropati ...
Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) (MAYIS 2019)

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) (MAYIS 2019)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) Kimyasal maddelerin kullanımı ve depolanması sırasında oluşabilecek İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği risklerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların önemli bir ...
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği (MAYIS 2019)

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği (MAYIS 2019)

Elle taşıma işi; bir veya daha fazla çalışanın bir yükü kaldırması, indirmesi, itmesi, çekmesi, taşıması veya hareket ettirmesi gibi işler esnasında işin niteliği veya uygun olmayan ergonomik ...
Mesleki Cilt Hastalıkları (MAYIS 2019)

Mesleki Cilt Hastalıkları (MAYIS 2019)

Mesleki  cilt hastalıkları,  Meslek hastalıkları sınıflamasında B grubunda yer alır. (A ,Kimyasal Maddelerle oluşan meslek hastalıkları, B, Mesleki cilt hastalıkları, C, Pnömokonyozlar ...
Mesleki Kas İskelet Hastalıkları (MAYIS 2019)

Mesleki Kas İskelet Hastalıkları (MAYIS 2019)

Çalışma hayatındaki etkilenmeye bağlı olarak gelişen kas-iskelet sistemi hastalığı konusunu ilk kez 17.yy. da Bernardino Ramazzini işaret etmiştir. Hizmet sektöründeki gelişmeler, büro türü ...
Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları (MAYIS 2019)

Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları (MAYIS 2019)

Sinir sistemi, çevresel ve mesleksel anlamda birçok toksinlerle karşı karşıyadır.  Seçici geçirgen birtakım bariyerlere ve sistemik ayırma yöntemlerine karşın; metaller, gazlar, çeşitli ...
Meslek Hastalıkları (MAYIS 2019)

Meslek Hastalıkları (MAYIS 2019)

Meslek Hastalığı; Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre, tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı, geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza ...
Kanserojen Metaller (MAYIS 2019)

Kanserojen Metaller (MAYIS 2019)

İnsanlarda Kanser oluşturan Metaller; Arsenik: (Cu Rafinerisi, Kimsayal tesisler, As Pestisitleri, İçme Suyu (oral), Sigara Dumanı  ile insanları etkiler) ve   Pulmoner Karsinoma, ...