Kimyasal Özelliklerine Göre Gazlar (Mayıs 2021)

Kimyasal Özelliklerine Göre Gazlar (Mayıs 2021)

1 – Parlayabilen gazlar: (Genel olarak kullanılan bu gazlar hakkında aşağıda biraz daha ayrıntılı bilgi verilecektir.) 2 – Parlamayan gazlar: Hiçbir konsantrasyonda hava veya oksijen ile yanmazlar ...
Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 3- (Mayıs 2021)

Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 3- (May

(NOT: Başkanlık sistemine geçildikten sonra Yasa oluşturma , tüzük vs. konulardaki değişiklikler hakkında ayrıca bir paylaşım yapılacaktır. O konu ile ilgili sorulara fazla takılmayın.) Soru 101- ...
Cevap İşaretli Sorular -1- (Mayıs 2021)

Cevap İşaretli Sorular -1- (Mayıs 2021)

SORU: 1 Yazılı kaynaklara göre ilk defa işçilere yeterli besin verilmesi üzerinde duran bilim adamı kimdir? .Hipokrat .Paracelsus .Agricola .Heredotus (D) SORU:2 Hastalarınıza “mesleğini sorunuz” ...
Meslek Hastalıkları (Mayıs 2021)

Meslek Hastalıkları (Mayıs 2021)

Meslek Hastalığı; Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre, tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı, geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza ...
Kimyasal Maddeler ilgili Yönetmelik (Mayıs 2021)

Kimyasal Maddeler ilgili Yönetmelik (Mayıs 2021)

Bu Yönetmelikte geçen; a) Alerjik madde: Solunduğunda, cilde nüfuz ettiğinde aşırı derecede hassasiyet meydana getirme özelliği olan ve daha sonra maruz kalınması durumunda karakteristik olumsuz ...
İş yeri Hekimliği Temel Eğitim Müfredatı Konuları  (Mayıs 2021)

İş yeri Hekimliği Temel Eğitim Müfredatı Konuları

İş Yeri Hekimliği sınavında sorumlu olacağımız Temel Eğitim Konuları ÖSYM ye göre şunlardır; İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Programının Konuları İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının ...
Kısa Bilgiler  (Mayıs 2021)

Kısa Bilgiler (Mayıs 2021)

Diğer sağlık Personeli çalışma yükümlülüğü 10 ve daha fazla çalışanı olan Çok Tehlikeli İşlerde zorunludur. Tek çalışanı da olsa, Az Tehlikeli İşler için uygulama 1 Temmuz 2020 ye ertelenmiştir. ...