Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 3- (ARALIK 2018)

Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 3- (ARA

(NOT: Başkanlık sistemine geçildikten sonra Yasa oluşturma , tüzük vs. konulardaki değişiklikler hakkında ayrıca bir paylaşım yapılacaktır. O konu ile ilgili sorulara fazla takılmayın.) Soru 101- ...
Cevap İşaretli Sorular -1- (ARALIK 2018)

Cevap İşaretli Sorular -1- (ARALIK 2018)

SORU: 1 Yazılı kaynaklara göre ilk defa işçilere yeterli besin verilmesi üzerinde duran bilim adamı kimdir? .Hipokrat .Paracelsus .Agricola .Heredotus (D) SORU:2 Hastalarınıza “mesleğini sorunuz” ...
Kısa Bilgiler  ARALIK 2018

Kısa Bilgiler ARALIK 2018

Diğer sağlık Personeli çalışma yükümlülüğü 10 ve daha fazla çalışanı olan Çok Tehlikeli İşlerde zorunludur. Tek çalışanı da olsa, Az Tehlikeli İşler için uygulama 1 Temmuz 2020 ye ertelenmiştir. ...
Meslek Hastalıkları – ARALIK 2018

Meslek Hastalıkları – ARALIK 2018

Meslek Hastalığı; Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre, tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı, geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza ...
Kimyasal Özelliklerine Göre Gazlar ARALIK 2018

Kimyasal Özelliklerine Göre Gazlar ARALIK 2018

1 – Parlayabilen gazlar: (Genel olarak kullanılan bu gazlar hakkında aşağıda biraz daha ayrıntılı bilgi verilecektir.) 2 – Parlamayan gazlar: Hiçbir konsantrasyonda hava veya oksijen ile yanmazlar ...
Kimyasal Maddeler ilgili Yönetmelik ARALIK 2018

Kimyasal Maddeler ilgili Yönetmelik ARALIK 2018

Bu Yönetmelikte geçen; a) Alerjik madde: Solunduğunda, cilde nüfuz ettiğinde aşırı derecede hassasiyet meydana getirme özelliği olan ve daha sonra maruz kalınması durumunda karakteristik olumsuz ...
İş Yerinde Sağlık Gözetim- İş Yeri Hekimi   (ARALIK 2018)

İş Yerinde Sağlık Gözetim- İş Yeri Hekimi (ARALI

İŞYERİNDE SAĞLIK GÖZETİM- İŞYERİ HEKİMİ Sağlık Hizmetleri Koruyucu ve Tedavi edici olarak ikiye ayrılır. Koruyucu sağlık hizmetleri de Kişiye yönelik ve Çevreye yönelik olarak ayrıca iki bölümde ...
İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Müfredatı Konuları  ARALIK 2018

İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Müfredatı Konuları

Ösym’nin paylaştığı  Temel Eğitim Müfredatı Konuları aşağıdadır. İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Programının Konuları İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi İş Sağlığı ve ...