Risk Değerlendirmesinin Yenilenmesi (Mayıs 2021)

RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN YENİLENMESİ

<

1-Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir
2-Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir

 • İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması
 • İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi
 • Üretim yönteminde değişiklikler olması
 • İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi
 • Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması
 • Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi
 • İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

BİRDEN FAZLA İŞVEREN OLMASI DURUMUNDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÇALIŞMALARI

 1. Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda, yürütülen işler için diğer işverenlerin yürüttüğü işler de göz önünde bulundurularak ayrı ayrı risk değerlendirmesi gerçekleştirilir. İşverenler, risk değerlendirmesi çalışmalarını, koordinasyon içinde yürütür, birbirlerini ve çalışan temsilcilerini tespit edilen riskler konusunda bilgilendirir.
 2. Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, işyerlerinde ayrı ayrı gerçekleştirilen risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu yönetim tarafından yürütülür. Yönetim; bu koordinasyonun yürütümünde, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için ilgili işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir.

ASIL İŞVEREN VE ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN BULUNDUĞU İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

 1. Bir işyerinde bir veya birden fazla alt işveren bulunması halinde;
 • Her alt işveren yürüttükleri işlerle ilgili olarak, bu yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli risk değerlendirmesi çalışmalarını yapar veya yaptırır
 • Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl işverenin sorumluluk alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler asıl işverence sağlanır
 • Asıl işveren, alt işverenlerce yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarını denetler ve bu konudaki çalışmaları koordine eder.
 1. Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene verir. Asıl işveren, bu risk değerlendirmesi çalışmalarını kendi çalışmasıyla bütünleştirerek, risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

Çalışanların Bilgilendirilmesi; İşyerinde çalışanlar, çalışan temsilcileri ve başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar ve bunların işverenleri, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri ile düzeltici ve önleyici tedbirler hakkında bilgilendirilir.

TEHLİKE: İnsanların yaralanması, hastalanması, malın veya malzemenin zarar görmesi, işyeri ortamının zarar görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek potansiyel kaynak veya durumdur.

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimi

     RİSK =  Olasılık x  Etki

Risk Derecesi 4 veya 4 ün altında olan riskler Katlanabilir/ Kabul edilebilir risklerdir.

Kaza: Ölüme, hastalıklara, yaralanmalara, maddi zararlara veya diğer kayıplara yol açan ve istenmeyen olaylardır

Olay: Kazaya neden olan veya kazaya sebep potansiyele sahip istenmeyen durumdur. Olaylar Hasarsız olayları da kapsar.

TEHLİKEYİ BELİRLEMEK İÇİN SORULAR:

 • Çalışanlar hareketli parça veya hareketli makinaların tehlikesindeler mi?
 • Hareket eden makine, seyyar donanım/güç beslemeli araç (forklift gibi) tehlikesinde mi?
 • Çalışanlar düşme/ yüksekten düşme tehlikesinde mi
 • Çalışanlar yüksekten malzeme düşmesi tehlikesindeler mi?
 • Çalışanlar mekanik kaldırma işlemi veya donanımı tehlikesindeler mi?
 • Çalışanlar kayma, takılma tehlikesindeler mi?
 • Çalışanlar kaygan veya bozuk zeminde yürüme tehlikesindeler mi?
 • Çalışanlar elektrik arkı/kaynağı /şoku tehlikesindeler mi?
 • Çalışanlar toz/gaz/buhar ve biyolojik ajanlarla etkilenme tehlikesindeler mi?
 • Çalışanlar tehlikeli-zararlı malzeme/kimyasal taşıma veya kullanma tehlikesindeler mi? Cevap EVET ise Kimyasal madde için risk değerlendirmesi yapın. (ilave bilgi gerekiyorsa  Revir/hijyen/çevre bölümleri ile irtibata geçin)
 • Çalışanlar yangın/patlama tehlikesindeler mi?
 • Çalışanlar sıcak/soğuk teması  tehlikesindeler mi?
 • Çalışanlar çevresel koşullar/istenmeyen iklim koşulları tehlikesindeler mi?  (cevap EVET ise Ölçüm yapmak, kişisel donanım ihtiyacını belirlemek, kullanıp kullanmadığı bilgilerini araştırın)
 • Çalışanlar kötü/zayıf aydınlatma tehlikesindeler mi?
 • Çalışanlar radyasyon/zararlı ışınlar tehlikesindeler mi?
 • Çalışanlar 85 dB den yüksek ses tehlikesindeler mi?  (cevap EVET ise Gürültü yok edilebiliyor veya azaltılabiliyor mu,  Kulak koruyucu var mı, kullanıyor mu, Çalışanlar düzenli tıbbi muayeneden geçiyor mu?)
 • Aydınlanma için Makine atelyeleri; Kaba işlerde  250 Lux, İnce işleme ve parlatma işlerinde 400 Lux, Çok ince işlemlerde   2500 Lux’tur.
 • Çalışanlar el aleti kullanma tehlikesindeler mi?
 • Çalışanlar keskin cisimler kullanma tehlikesindeler mi?
 • Çalışanlar tekrarlayan hareket tehlikesindeler mi?
 • Çalışanlar manuel yük kaldırma tehlikesindeler mi
 • Çalışanlar ergonomik gerginlik tehlikesindeler mi
 • Çalışanlar yetersiz eğitim tehlikesindeler mi?
 • Çalışanlar kapalı yer çalışması tehlikesindeler mi?
 • Çalışanların maruz kaldığı başka tehlikeler var mı?

DİKKAT: Hiçbir iş emniyetsiz yapılacak kadar acil değildir. İş Sağlığı ve Güvenliğinin temeli Prosedür ve talimatlardır. Kazaların %98 i ÖNLENEBİLİR.

Paylaş:

2 Comments on “Risk Değerlendirmesinin Yenilenmesi (Mayıs 2021)”

 1. Zafer dedi ki:

  Hocam 4 e kadar kabul edilebilir risk demişsin iz. Bundan önceki notta 1-6 yazıyor hangisi daha doğru olandır.

  1. Tabloda 24 e kadar yükselen bir değerlendirme var. Kabul edilebilir olan 1- 4 veya 1-6 olabilir, çok da net bir çizgi koymaya gerek yok.

Bir Cevap Yazın