Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 17 (Mayıs 2021)

Soru 801- Organik solventler, halojenize karbonlar ve non-halojenize kimyasallar , kalp damar hastalıklarından hangisine neden olabilirler?

 • İskemi(D) .
 • Aritmi
 • Kardiyomyopati
 • Periferik damar hastalığı

Soru 802- Aşağıdakilerden hangisi non-ateronmatöz iskemik kalp hastalığına neden olur?

 • Antimon
 • Kurşun
 • Organit nitratlar(D) .
 • Karbondisülfid

Soru 803- Mesleki kalp hastalığı meydana gelmesinde rolü olan mesleksel faktörlerden hangisi yanlıştır?

 • Stres
 • Sigara içilmesi(D) .
 • Karbon sülfür maruziyeti
 • Sürekli oturarak çalışmak

Soru 804- Pasif sigara içiciliğine bağlı olarak, kalp damar hastalığı gelişme riskiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi  doğrudur?

 • % 25 artırır(D) .
 • Riski azaltır
 • Riski 5200 artırır
 • Bir etkisi olmaz

Soru 805- Antimon birikmesi sonucu kalp hastalıkları yönünden aşağıdakilerden hangi bulgu gözlenmez?

 • EKG anormallikleri
 • T dalgasinda değişiklikler
 • Ani ölümler
 • Maruziyet kesilse de EKG değişikliklerinde düzelme görülmez(D) .

Soru 806- Yüksek doz radyasyona maruz kalma sonrasında , aşağıdakilerden hangisi görülmez?

 • Damar endotel hücrelerinde hasar
 • Damar lümeninde inflamasyon
 • Somatik mutasyon
 • Aort anevrizması(D) .

Soru 807- Aşağıdakilerden hangisi kalp damar sistemi hastalıklarında değiştirilmeyen risk faktörlerinden biridir?

 • Aile öyküsü(D) .
 • Sigara
 • Diyet
 • Sedanter yaşam öyküsü

Soru 808-Mesleki kalp damar hastalıklarından korunma bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • İş yerinde sigara bırakma hizmeti sunulması(D) .
 • Riskli işlerde çalışanların aralıklarla muayene edilmesi
 • İş yerinde kalp hastalığına yol açabilecek etkenlerden korunma için teknik önlem alınması
 • Çalışanlara iş yerinde kalp hastalığına neden olan etkenlerden korunma konusunda eğitim verilmesi

Soru 809- Aşağıdakilerden hangisi, kronik hastalıklarndan korunmak için alınması gereken önlemlerden biri değildir?

 • Vücut ağırlığı kontrol altında tutulmalı, fazla kilo almamaya dikkat edilmelidir
 • Beslenmede doymamış yağ oranı azaltılmalıdır(D) .
 • Posa içeren yiyecekler ile meyve –sebze tüketimi artırılmalıdır
 • Şeker ve tuz asgari düzeyde tüketilmelidir

Soru 810- Nonateromatöz iskemik kalp hastalığına neden olan madde aşağıdakilerden hangisidir?

 • Organik nitratlar(D) .
 • Civa
 • Siyanid
 • Metilen klorür

Soru 811- Periferal arteriyal oklüzyon hangi maddenin birikiminde gözlenmektedir?

 • Antimon
 • Arsenik(D) .
 • Karbonmonoksit
 • Kadmiyum

Soru 812- Arsenikle ilgili çalışanlarda kalp damar hastalıklarından hangisi görülmez?

 • Kardiyak aritmi
 • Miyokardiyal injüri
 • Periferal arteriyal oklüzyon
 • Obesite(D) .

Soru 813- İrritan veya alerjik kutanöz ajanlardan, biyolojik olarak etki etmeyen aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bakteri
 • Artropod
 • Fungus
 • Yanık(D) .

Soru  814- İrritan veya alerjik kutanöz ajanlardan fiziksel olarak etki etmeyen aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sıcak
 • Vibrasyon
 • Radyasyon
 • Akneler (D)

Soru  815- Mesleki deri hastalığı için risk faktörlerinden olmayan seçenek hangisidir?

 • Nemli cilt(D) .
 • Hijyen sorunu
 • Aşırı yıkanma
 • Atopik dermatit

Soru 816- Mesleki deri hastalıklarının tedavisinde işçi, neden olan faktörlerden en az ne kadar süre uzaklaştırılmalıdır?

 • 1 hafta
 • 2 hafta
 • 10 hafta
 • 4 hafta(D) .

Soru 817-Mesleki deri hastalıklarında tanıda daha önce hangi kimyasal maddeye alerjik olma daha çok önemlidir?

 • Nikel(D) .
 • Demir
 • Cıva
 • Antimon

Soru 818- Aşağıdakilerden hangisi deri koruyucu preparatlardan biri değildir?

 • Vazelin
 • Hidrofobik ürünler (kremler) (D) .
 • Alerjen bariyer kremler
 • Balmumu ve bitkisel yağlar içeren kremler

Soru 819-Mesleki deri hastalıkları içinde en sıklıkla görülen hastalık türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mantar enfeksiyonları
 • Alerjik deri hastalıkları
 • Kontakt dermatit(D) .
 • Sellülit

Soru 820- Aşağıdakilerden hangisi, bir dermatitin mesleki bir nedenle ortaya çıktığını göstermeyen bir ifadedir?

 • Eğer dermatit çalışmaya başlayan kişide daha önce görülmemiş ve ilk kez çalıştığı zaman görülmüşse
 • İş sırasında şikayetleri artıyorsa
 • Çalışmadığı zamanlarda da semptomlar oluşuyorsa(D) .
 • Olası alerjenlere veya irritan faktörlere maruziyet açıkça ifade ediliyorsa

Soru 821-  En sık görülen meslek hastalıkları grubu, aşağıdakilerden hangisidir?

 •  A Grubu: Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları
 •  B Grubu: Mesleki deri hastalıkları(D) .
 •  C Grubu: Mesleki solunum sistemi hastalıkları
 •  D Grubu: Mesleki bulaşıcı hastalıklar

Soru 822- Mesleki deri hastalıklarının en yaygın olarak görüldüğü organ aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kafa derisi
 • El derisi(D) .
 • Yüz derisi
 • Ayak derisi

Soru 823- Aşağıdakilerden hangisi mesleki cilt hastalıklarının tanısında kullanılmaz?

 • Kan kurşun düzeyi(D) .
 • Mesleki anamnez
 • Mantar kültürü
 • Patch test

Soru 824- Aşağıdakilerden hangisinin mesleki cilt hastalıklarından  korunmada yeri yoktur?

 • Nemlendiriciler
 • Bariyer kremler
 • Sık sık sabunla el yıkama(D) .
 • Alerjik olmayan eldiven ve giysiler

Soru 825- Bir dermatozun mesleksel olabileceğine ilişkin aşağıdaki bulgulardan hangisi  yanlıştır?

 • Olası etkenle teması izleyerek dermatoz ataklarının gelişmesi ve temas ortadan kalkınca dermatozun gerilemesi ya da tümüyle düzelmesi
 • Öykü ve fizik muayene bulguları mesleki dermatoz tanısı için yeterlidir, yama ve provakosyon testlerine gerek yoktur(D) .
 • Aynı meslek kolundaki diğer işçi ya da çalışanlarda benzer dermatozların varlığı
 • Etkenle karşılaşma ile dermatoz gelişimi arasında uygun zamansal ilişki olması

Soru 826- Mesleki dermatoz tedavisi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • İşyerindeki zararlı materyalin daha az toksik kimyasallarla değiştirilmesi önerilmemektedir(D) .
 • Hastaların etken ya da etkenlerden uzak tutulması gereklidir
 • Eldiven başta olmak üzere koruyucu giysilerin giyilmesi önerilmektedir
 • Nemlendirici, koruyucu kremler, kaşıntı için antihistaminiklerin kullanılması önerilmektedir

Soru 827- Aşağıda  yer alanlardan hangisi mesleki cilt kanseri nedeni değildir?

 • Benzen(D) .
 • Arsenik
 • Ultraviyole ışını
 • İyonizan radyasyon

Soru 828- Mesleki cilt hastalıklarının tanısının konması ve hastalığın mesleki sebepli olup olmadığının araştırılması için, dermatit ile başvuran hastaya öncelikle ayrıntılı sorgulama yapılmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi, bu anamnezde sorulacak sorulardan biri değildir?

 • İşe başlamadan önce herhangi bir deri hastalığı olup olmadığı sorulmalıdır
 • Temas ile lezyonların başlangıcı arasındaki sürenin uyumlu olup olmadığı sorulmalıdır
 • Yaptığı işi ayrıntılı olarak sorgulayarak irritan veya  alerjik maddelerle temas olup olmadığı sorulmalıdır
 • Lezyonun kaşıntılı olması mesleki etiyolojinin göstergesidir. Bu nedenle lezyonun kaşıntılı olup olmadığı sorulmalıdır(D) .

Soru 829- Mesleki cilt hastalıkları açısından en sık hastaneye başvuru şekli, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Follikulit
 • Granülomlar
 • Kontakt dermatit(D) .
 • Fotodermatozlar

Soru 830- Aşağıdakilerden hangisi mesleki cilt hastalığı yönünden, diğerine göre daha yüksek riskli meslek grubuna girer?

 • Yöneticilik
 • Avukatlık
 • Gazetecilik
 • Boyacılık(D) .

Soru 831- Aşağıdaki norotoksik etkenlerden hangisi akut etkilenim sonucunda kolinerjik sendrom gelişir?

 • Karbonmonoksit
 • Metil alkol
 • Organofosfatlar .(D).
 • Nitroz oksit

Soru 832- Aşağıdaki solventlerden hangisi Akut Organik Beyin Sendromuna neden olur?

 • Karbondisülfit.(D).
 • Aseton
 • Trikloretilen
 • Toluen

Soru 833- Aşağıdaki norotoksik etkenlerden hangisi deliryuma neden olur?

 • Kalay.(D).
 • Manganez
 • Kurşun
 • Arsenik

Soru 834- Aşağıdakilerden hangisi norotoksik etkilenim için doğrudur?

 • Norotoksik etkenler tipik olarak asimetrik nörolojik sendromlara neden olur
 • Birçok norotoksik maruziyette doz-yanış ilişkisi mevcut olup, genellikle eşik değeri geçecek kümülatif birikim gerekir. .(D).
 • Tek bir norotoksik etken farklı nörolojik sendromlara neden olmaz
 • Maruziyet süresi, düzeyi etkilenen kişinin yaşı gibi faktörlere bağlı olarak aynı sonuçlar görülür

Soru 835- Aşağıdakilerden hangisi kranial nöropati yapar?

 • Akrilamid
 • Etilen oksit
 • Arsenik
 • Talyum.(D).

Soru 836- Kurşuna kronik maruziyet  sonucunda aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

 • Nonfokal ensefalopati
 • Periferal nöropati.(D).
 • Simetrik parestezi, ağrı ve kuvvet kaybı
 • Anksiyete ve duygusal labilite

Soru 837-Karbonmonokside düşük doz kronik maruziyet sonucunda aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

 • Anoreksi, baş ağrısı, kişilik ve hafıza bozuklukları.(D).
 • Ciltte hiperkeratoz ve hiperpigmentasyon
 • Simetrik parestezi , ağrı ve kuvvet kaybı
 • Duygusal değişiklikler ve uygu bozuklukları

Soru 838- Akrilamide düşük doz kronik maruziyet sonucunda aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

 • Sensorimotor polinöropati
 • Bulantı, kusma, karın ağrısı ve diyare
 • Simetrik parestezi, ağrı ve kuvvet kaybı
 • Duygusal değişiklikler ve uyku bozuklukları.(D).

Soru 839- Sekonder parkinsonuzme neden olan en önemli norotoksik etken aşağıdakilerden hangisidir?

 • Toluen
 • Kurşun
 • Manganez.(D).
 • Talyum

Soru 840- Cıvaya kronik maruziyet sonucunda aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

 • Ataksi
 • Trigeminal nöropati
 • Deliryum
 • Parkinsonizm.(D).

Soru 841- Nitroz okside kronik maruziyet sonunda aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

 • Anoksik ensefalopati
 • Retinal körlük
 • Ensefalomiyopati
 • B12 eksikliği miyelopatisi.(D).

Soru 842- Aşağıdakilerden hangisi işle ilgili genitoüriner sistem hastalıkları için doğrudur?

 • Germ hücreleri vücudun diğer hücrelerine oranla toksik maddelere daha duyarlıdırlar.(D).
 • Toksik maddelerin etkileri diğer nesillere aktarılmaz
 • Böbreklerden atılan toksik maddelerin genitoüriner sistem üzerine bir etkisi yoktur
 • Böbreklerden atılan toksik madde metabolitlerinin genitoüriner sistem üzerinde bir etkisi yoktur.

Soru 843- Aşağıdakilerden hangisi, artmış infertilite riskiyle ilişkili metallerdendir?

 • Kurşun ve kadmiyum.(D).
 • Krom ve nikel
 • Cıva ve demir
 • Bakır ve krom

Soru 844- Aşağıdakilerden hangi iş kolunda, böbrek tümörleri riski artmıştır?

 • Çelik üretim tesisleri ve kok yakma fırınlarında çalışanlarda.(D).
 • Laboratuvar çalışanlarında
 • Çiftçilerde
 • Tekstil sanayi çalışanlarında

Soru 845- Aşağıdaki maddelerden hangisine bağlı olarak ürolojik kanserlerde artış olmuştur?

 • Anilin.(D).
 • Benzen
 • Etilen bromür
 • Klorobenzen

Soru 846- Aşağıdaki maddelerden hangisiyle artmış böbrek kanseri ilişkisi bulunmuştur?

 • Kurşun.(D).
 • Kadmiyum
 • Arsenik
 • Krom

Soru 847- İlk kez 1775 yılında Sir Percival Pott tarafından belirlenen mesleki genitoüriner kanser hangisidir?

 • Skrotal kanser.(D).
 • Böbrek tümörü
 • Testis kanseri
 • Mesane kanseri

Soru 848- Aşağıdakilerden hangisi skrotal kanserlerin etkenidir?

 • Poliamino hidrokarbonlar.(D).
 • Benzen
 • Etilen Bromür
 • Klorobenzen

Soru 849- Endüstride kullanılan kimyasalların, erkeklerde oluşturduğu üreme sağlığı sorunlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Erkeğe özel üreme sağlığı etkilenimi spermatogenez bozukluklarıdır
 • Testislerin radyasyona maruz kalması oligospermi veya azospermiye yol açar
 • İş yeri ortamında  ısı artışı spermatogenezi veya epididimal fonksiyonu bozulabilir
 • Pestisit üretimi ve uygulaması işlerinde çalışanlar, pestisitlere  maruz kalmaktadır. Pestisitler fertilite bozukluğu yapmaz (D)

Soru 850- Kuduz şüpheli ısırık riskine karşı, temas öncesi aşı profilaksi nasıl olmalıdır?

 • Veteriner, hayvan bakıcısı, hayvan laboratuvarı çalışanlarına 0, 78, 21, veya 28. Günlerde toplam 3 doz aşı uygulanır.(D).
 • Tüm çalışanlara toplam 3 doz aşı uygulanır
 • Tüm ısırıklarda aynı doz tekrarlanmalıdır
 • Veteriner, hayvan bakıcısı, hayvan laboratuvarı çalışanlarına 0, 7, 21 ve 28 günlerde toplam 4 doz aşı uygulanır
Paylaş:

6 Comments on “Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 17 (Mayıs 2021)”

 1. KEMAL dedi ki:

  Soru 814- İrritan veya alerjik kutanöz ajanlardan fiziksel olarak etki etmeyen aşağıdakilerden hangisidir?

  Sıcak
  Vibrasyon(D) .
  Radyasyon
  Akneler

  BU SORUNUN CEVABI DİĞER SORULARDA AKNELER Dİ? YANLIŞLIK MI VAR ACABA

  1. Düzeltiyorum, Teşekkürler

 2. KEMAL dedi ki:

  Mesleki kalp hastalığı meydana gelmesinde rolü olan mesleksel faktörlerden hangisi yanlıştır?

  Stres
  Sigara içilmesi(D) .
  Karbon sülfür maruziyeti
  Sürekli oturarak çalışmak

  BU SORUNUN CEVABI NORMAL SORULARDA SÜREKLİ OTURARAK ÇALIŞMA OLARAK VERİLMİŞTİ, YANLIŞ OLABİLİR Mİ?

  1. Sigara içmenin Mesleki Bir faktör olmadığı konusundan dolayı bu soruyu sorduk. Bilakis Sürekli oturarak çalışmak, Kan dolaşımını etkileyebilir, Mesleki kalp hastalığı meydana gelmesinde rol alabilir.

 3. KEMAL dedi ki:

  Soru 840- Cıvaya kronik maruziyet sonucunda aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

  Ataksi
  Trigeminal nöropati
  Deliryum
  Parkinsonizm.(D).

  DEĞERLİ HOCAM BURADA DA BİR KAYNAĞA GÖRE ”Motor hareketlerin koordinasyon bozukluğu, davranış bozukluğu, sinirlilik hali, hafıza kaybı, depresyon ve DELİRİUM merkezi sinir sisteminin etkilenmesi ile gelişen nöropsikiatrik etkilerdir.” DİYOR. CEVAP HATALI GİBİ. TRİGEMİNAL NÖROPATİ?

  1. Kemal Kardeşim, Cevabı Trigeminal Nöropati olarak mı düzelteyim ?

Bir Cevap Yazın