Rakamların Dili (Mayıs 2021)

 • Süresi 1 yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur
 • İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan, devreden işverenin sorumluluğu, devir tarihinden itibaren 2 yıldır
 • ARA DİNLENMESİ, Dört saat veya daha kısa süreli işlerde  15 dakika, Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar süreli işlerde 30 dakika, Yedibuçuk saatten fazla süreli işlerde  1 saat ara verilir.
 • İş sözleşmesi fesh edilen işçi, fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren 1 ay içinde iş mahkemesine dava açabilir
 • Haftalık çalışma süresi  normalde 45 saattir.  Günlük normal çalışma süresi hiçbir şekilde 11 saati aşamaz.
 • Fazla çalışma, 45 saati aşan çalışmalardır. Bu şekilde çalışmalarda  her bir fazla çalışma ücreti saat bazlı %50 zamlı olarak hesaplanır
 • Haftalık çalışma süresi sözleşmelerle 45 saatin altında belirlenmiş durumlarda , bu süreyi aşan ve 45 saate kadar olan çalışmalar FAZLA SÜRELERDE ÇALIŞMA adını alır ve bu durumda ücret %25 zamlı ödenir.
 • Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 saatten fazla olamaz
 • Yedi günlük zaman dilimi içerisinde çalışana kesintisiz 24 saat dinlenme verilir.  Hafta tatilinde çalışan işçiye hafta tatili ücreti bir günlük ücreti yüzde %150 arttırılarak ödenir
 • Kıdem tazminatı hak eden çalışana, iş akdinin sona ermesi ile işveren işçiye en son ücretinin 30 günlük brüt tutarında  kıdem tazminatı öder.
 • Özel sektörde 50 ve daha fazla işçi çalıştıran yerlerde %3 , kamu sektöründe %4 özürlü , Kamuda %2 eski hükümlü çalıştırmak zorundadır.
 • İŞ kazasında geçici iş göremezlik verilmesi için sigortalılık süresinin en az 1 gün olması gerekir
 • Bir işyerinin tesis ve tertiplerinde, çalışma yöntem ve şekillerinde, makine ve cihazlarında işçilerin yaşamı için tehlikeli olan bir husus tespit edilirse, bu tehlike giderilinceye kadar işyerlerini iş sağlığı ve güvenliği bakımından denetlemeye yetkili  3  iş müfettişinden oluşan heyet iş sağlığı ve güvenliği bakımından denetlemeye yetkili iş müfettişinin tespiti üzerine gerekli incelemeleri yaparak, tespit tarihinden itibaren 2 gün içerisinde işin durdurulmasına karar verebilir. Bu maddeye göre verilecek durdurma kararına karşı işverenin yerel iş mahkemesinde 6 iş günü içinde itiraz etme yetkisi vardır. Mahkeme itirazı öncelikle görüşür ve 6 iş günü içinde karara bağlar. Kararlar Kesindir.
 • Umumi hıfzıssıhha Kanunu 180 maddedir ve 1930 da  çıkmıştır.
 • İşverenin ücret alacaklarına yönelik ödeme sorumluluğu 5 yıl, kıdem tazminatı ve iş kazasının sorumluluğunun zaman aşımı 10 yıldır.
 • İSGB lerde 12 metrekareden az olmamak üzere , en az bir muayene  ve ilkyardım odası, sanayiden sayılanlarda 8 metrekareden az olmamak üzere İSG uzmanı odası bulunmalıdır.
 • OSGB lerde en az 10 metrekare muayene odası, 15 metrekarelik ilk yardım odası, 10 metrekarelik İSG uzmanı, 12 metrekare bekleme yeri olmalı.
 • Çok tehlikeli sınıfta her 250 çalışan için Tam zamanlı İG uzmanı, Tehlikeli sınıfta 500 çalışan için, Az tehlikeli sınıfta 1000 çalışan için İG uzmanı bulundurulmalı
 • Çok tehlikeli sınıfta her 750 çalışan için Tam zamanlı İşyeri hekimi, Tehlikeli sınıfta her 1000 çalışan için Tam zamanlı işyeri hekimi, Az tehlikeli sınıfta her 2000 çalışan için bir işyeri hekimi bulundurulmalı.
 • 10 dan az çalışanı olan  ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 25 dakika, Diğer işyerlerinde Az tehlikeli, Tehlikeli ve Çok tehlikeli sıralamasına göre 5- 10- 15dakika / ay  kişi başı süre ayrılmalıdır.
 • Bir işçinin iş güvencesi kapsamında olabilmesi için kıdeminin en az 6 ay olması gerekir.
 • Herhangi bir sebeple 6 aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce isteği halinde bilgi yenileme eğitimi verilir.
 • İşin durdurulması kararı 24 saat içinde mülki idare amiri tarafında yerine getirilir
 • Çalışma ve İş kurumu İl Müdürlüğünce verilen idari  para cezaları tebliğinden itibaren  30 iş günü içinde ödenir.
 • Borçlar Kanunu 417. Maddesi işverene İşçinin kişiliğinin korunması görevini vermiştir.
 • İdari para cezalarına soruşturma zaman aşımı 10 yıldır
 • İdari para cezasına itiraz süresi tebliğ tarihinden itibaren 15 gündür
 • Ceza Hukukuna göre iş kazasına uğrayan mağdurun  10 günden fazla istirahatini gerektirecek sağlık raporu varsa kamu davası açılır.
 • İLO nun 161 sayılı sözleşmesi, İş Sağlığı  Hizmetlerine İlişkin Sözleşme dir.
 • İşten ayrıldıktan sonra en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyaları saklanır
 • İSG kurulu  şarta bağlı olmak üzere 7 kişiden oluşmaktadır. İşletmede sivil savunma uzmanı yoksa veya bu görev üyelerden birine verilmişse kurul 5 kişiden de oluşabilir.
 • Çalışan temsilcisi seçimleri 48 saat önceden imza karşılığı çalışanlara duyurulmalıdır.
 • Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işyerlerinde risk değerlendirmesinin yenilenmesi en az 5 yılda bir yapılmalıdır.
 • Tanecik büyüklüğü 300 mikronun altında olan katı taneciklere Toz denir
 • Pnömokonyoz gibi solunum sistemi hastalıklarına sebep olabilen tozların büyüklükleri 0,5- 5 mikron arasındadır.
 • Hijyen eğitimlerinin süresi 8 saatten az olamaz.
 • İşitme eşiği 0 dB, Ağrı eşiği 140 dB dir
 • Her 3 dB lik artış sesin gücünü ikiye katlar.
 • Genç ve sağlıklı bir insanın kulağı, 20- 20.000 Hz. Arasındaki seslere duyarlıdır

Paylaş:

4 Comments on “Rakamların Dili (Mayıs 2021)”

 1. deniz dedi ki:

  özürlü yerine engelli tabiri kullanmanız daha uygun olur.saygılar

 2. Nur eren dedi ki:

  İs güvenliği uzmanı sayısı, 250 500 1000 yazıyor. Bendeki kitapta ise tehlike sınıfına gore 500 750 1000 işçiye 1, hangisi geçerli acaba?

  1. Siz hala eski kaynakları çalışıyorsunuz. En kısa zamanda güncel bilgilerle bilgilerinizi değiştirin. Başarılar

Bir Cevap Yazın