Kısa Bilgiler (KASIM 2020)

 • Diğer sağlık Personeli çalışma yükümlülüğü 10 ve daha fazla çalışanı olan Çok Tehlikeli İşlerde zorunludur.
 • Tek çalışanı da olsa, Az Tehlikeli İşler için uygulama 1 Temmuz 2020 ye ertelenmiştir.
 • Diğer Sağlık Personeli Kapsamına; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ve Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişiler girmektedir.
 • Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.
 • OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi); Kamu kurum ve kuruluşları, Organize sanayi bölgeleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen birimleri ifade eder.
 • OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için TAM SÜRELİ iş sözleşmesiyle çalışan en az bir;
  • İşyeri hekimi
  • İş güvenliği uzmanı
  • Diğer sağlık Personeli istihdamı ZORUNLUDUR
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde A sınıfı, Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az B sınıfı ve Az Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az C sınıfı iş güvenliği belgesi uzmanlığı belgesine sahip olanlar çalıştırılacak veya görevlendirilecektir.
 • Birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinin gerektiği işyerlerinde, sadece tam süreli olarak görevlendirilen iş güvenliği uzmanının, işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olması YETERLİDİR.

 • Tehlike sınıfına bakılmaksızın, 50 ve üzeri işçi çalıştıran tüm ÖZEL SEKTÖR işyerleri ile , 50 den az işçi çalıştıran (bir kişi bile olsa) ÖZEL SEKTÖR işyerlerinden TEHLİKELİ ve ÇOK TEHLİKELİ sınıfta yer alan işyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi  çalıştırma/görevlendirme yükümlülüğü bulunmaktadır.
 • İş Sağlığı Ve Güvenliğine ilişkin Tehlike sınıflaması (Yapılan işe göre hangi gruba girdiği) NACE kodları ile belirlenmiştir.
 • 10-49 çalışanı olan Çok tehlikeli  işyerlerinde , Diğer Sağlık Personeli Ayda en az 10 dakika
 • 50-249 çalışanı olan Çok Tehlikeli işyerlerinde Diğer sağlık Personeli Ayda en az 15 dakika
 • 250 nin üzerinde çalışanı olan Çok Tehlikeli işyerlerinde  Diğer sağlık Personeli çalışma süresi ayda en az  20 dakika
 • İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken işyerlerinde işverenin, İşyeri sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) kurması ZORUNLUDUR. Bu kapsamdaki işyerleri;
  • Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve Daha fazla çalışanı olan işyerleri
  • Tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerleri
  • Çok Tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerleri
 • 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan daha fazla süren SÜREKLİ işlerin yapıldığı işyerlerinde işverenin, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturması zorunludur. İşverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri bulunduğu hallerde elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu HER BİR İŞYERİNDE ayrı ayrı iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulması gerekir.
 • İş sağlığı ve Güvenliği Kuruluna iş güvenliği uzmanı ile işyeri hekimi de katılır.
 • İşverenler, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazılması için, işyerlerinde Seri Numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş, her işyeri için ayrı olan bir ONAYLI DEFTER (İş sağlığı ve Güvenliği Tespit ve Tavsiye Defteri) bulundurulması zorunludur.
 • ONAYLI DEFTER kullanmaya başlamadan önce, işyerinin bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü veya Noterce her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylanması gerekmektedir.
 • Onaylı defter yapılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ile işveren tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanır.
 • Onaylı deftere iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi tarafından yazılan tespit ve öneriler işverene tebliğ edilmiş sayılır.
 • Onaylı defterin asıl sureti İşveren, diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından saklanır.
 • Defterin imzalanması ve düzenli tutulmasından işveren sorumludur.
 • Teftişe yetkili iş müfettişlerinin her istediğinde işveren onaylı defteri göstermek zorundadır.
Paylaş:

10 Comments on “Kısa Bilgiler (KASIM 2020)”

 1. fatihkeni dedi ki:

  Az tehlikeli sınıfta yer alan 2000 ve Daha fazla çalışanı olan işyerleri
  Tehlikeli sınıfta yer alan 1500 ve daha fazla çalışanı olan işyerleri
  Çok Tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerleri
  hocam bu rakamlar isg birimi kurmak için gerekli rakamlar değil mi??
  şunu anlamadım 750 çalışanı olan çok tehlikeli işyeri hem tam zamanlı işyeri hekimi hem de isg uzmanı çalıştırmalı dolayısıyla isg birimi kurmakla yükümlü olmuyor mu?

  1. Ezber bilgileri değşitirmek gerçekten çok zor oluyormuş. Güncelledim. Teşekkürler.

 2. bertuğ güneş dedi ki:

  10 dan az çalışanı olan ve az Tehlikeli veya Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde Diğer Sağlık Personeli Çalışma Süresi Yılda en az 35 dakika
  Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde , Diğer Sağlık Personeli Ayda en az 10 dakika
  Tehlikeli Sınıfta yer alan işyerlerinde Diğer sağlık Personeli Ayda en az 15 dakika
  Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda ise Diğer sağlık Personeli çalışma süresi ayda en az 20 dakika
  bu süreler her bir işçi için değil mi hocam?

  1. Evet, Çalışan başına

 3. meltem dedi ki:

  50 den az çalışanı olan bir kişi bile olsa özel sektördeki tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde iş yeri hekimi iş güv uzm ve diğr sağlık personeli görevlendirmek zorundadır.bilgi doğrumudur yeni bir bilgi mi teşşekkürler

  1. Tehlikeli ve Çok tehlikeli işlerde İş yeri Hekimi ve İş güvenliği uzmanı görevlendirmek zorunludur, Bu hizmeti OSGB üzerinden de alabilir. Yani tam gün olmak zorunda değil. Diğer Sağlık Personeli için Çok Tehlikeli işlerde görevlendirme var. Tam gün işyeri hekimi çalıştıran yerlerde Diğer sağlık personeli zorunluluğu yok.

 4. tuna dedi ki:

  hocam şu notları ve soruları word halinde toplasak? varmadır öyle bir kaynağınız

  1. Malesef ilk notlardan bu tarafa değişen ve güncellenen bilgiler olduğu için blogdaki paylaşımlar harici toplu halde yoktur.

 5. tuğba dedi ki:

  hocam katkılarınız çok değerli bunun için çok teşekkür ediyorum. bendeki kaynak 2015 ve değişen bir sürü şeuuy var günümüz azaldı sadece sizin blogdan çalışsam yeterli olur mu

  1. DEğişen çok şey yok, özellikle çalışma saatleri ve süreleri ile ilgili değişiklikler var ve bunlar önemli. Nereden çalışırsanız çalışın ancak çok çalışın.. Şimdiden başarılar.. (Benim blogun yeterli olup olmadığı konusunda bir şey söyliyemem çünkü sınavda çıkan sorular gerçekten çok uç sorular oluyor bazen..)

Bir Cevap Yazın