SINAV HAZIRLIĞI (Mayıs 2021) – 19

BOYA SEKTÖRÜNDE UYGULANACAK GENEL ve ÖZEL ÖNLEME/KORUMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
GENEL ÖNLEME/KORUMA YÖNTEMLERİ;
⦁ Çalışma alanında yeme, içme, sigaranın yasaklanması, Kantin ve sigara içme odasının sağlanması
⦁ Çalışma alanına girişin engellenmesi
⦁ Proces Parametreleri (min.basınç) ve iş ekipmanlarının Teknik olarak geliştirilmesi
⦁ Kurutma alanında hava akımının engellenmesi
⦁ Çalışma alanının temizlenmesi için zaman belirlenmesi
ÖZEL ÖNLEME/KORUMA YÖNTEMLERİ
⦁ Hammaddenin (pigment, çözücü vb.) daha az toksik bir madde ile değiştirilmesi
⦁ Boyama prosesinin teknik olarak geliştirilmesi veya değiştirilmesi
⦁ Kurutma alanında lokal aspirasyon uygulanması (Boya kabinleri kullanılması)
⦁ İş ekipmanı ve havalandırma sisteminin bakımının yapılması
⦁ İşyeri ortamında düzenli gaz/buhar ölçümlerinin yapılması
⦁ KKD Kullanımı
*Püskürtme yöntemi ile Boyama ve çözücülerin buharlaştırılması Hem Genel Hem de Özel Önleme/Koruma yöntemlerindendir.

Paylaş:

Bir Cevap Yazın