Hazırlık Soruları (Cevap İşaretli) – 9 (Mayıs 2021)

Soru 401- Gürültüden ileri gelen işitme kaybına esas olacak gürültü şiddeti, ses ölçme cihazlarının hangi skalasında ölçülmelidir?

 • Lineer skala
 • A skalası.  (D)
 • B skalası
 • C skalası

Soru 402- Titreşim vücudun hangi kısımlarına zarar verir?

I-Kemikler

II- Periferik damarlar

III- İç kulak denge organı

IV- Gözler

 • I
 • I- II
 • I-II-III.  (D)
 • I-II-III-IV

Soru 403- Sekiz saatlik bir sürede bütün vücut için günlük maruziyet değeri sınır ve etkin olarak kaç m/s karesi olmalıdır?

 • 1,6 – 0,8 m/sn2
 • 2-3 m/sn2
 • 1,15- 0,5 m/sn2.  (D)
 • 2-1 m/sn2

Soru 404-Titreşimin insan vücuduna etkileri aşağıdakilerden hangisi olmayabilir?

 • Vücut ısısı.  (D)
 • Fizyolojik
 • Psikolojik
 • Patolojik

Soru 405- Titreşimden oluşan meslek hastalığının yükümlülük süresi ne kadardır?

 • 6 ay
 • 3 yıl
 • 2 yıl.  (D)
 • 1 yıl

Soru 406-Sekiz saatlik bir sürede el-kol günlük maruziyet sınır ve etkin değeri kaç m/sn karesi olmalıdır?

 • 4-8 m/sn2
 • 5-10 m/sn2
 • 3-6 m/sn2
 • 5- 2,5 m/sn2.  (D)

Soru 407- titreşimin ölçümlerinde nasıl bir alet kullanılır?

 • Oktav bantları.  (D)
 • Manometre
 • Higrometre
 • Termometre

Soru 408- Aşağıdaki araç ve gereçlerden hangisi titreşim kaynağı olarak değerlendirilir?

 • Tavanlara yakın yerlerdeki havalandırma sistemleri
 • Madenlerde ortamdaki metan gazı dedektörü olarak kullanılan elle taşınan lambalar
 • İşçilerin kullandığı pnömatik çekiçler.  (D)
 • Acil durumlarda kullanılan sesli alarm sistemleri

Soru 409- İşyerinde ayakta yapılan ağır el kol işlerde %50 bağıl nem seviyesinde en uygun sıcaklık kaç derecedir?

 • 20
 • 15
 • 17.  (D)
 • 22

Soru 410- İşyerleri için termal konfor şartlarının sağlanmasında bağıl nem miktarı % kaç değerlerini aşmamalıdır?

 • 30- 60
 • 30- 80.  (D)
 • 30- 70
 • 80- 100

Soru 411- Bir iş yerinde 30  C derecede iş kaybı % kaç oranında düşer

 • 12
 • 10.  (D)
 • 5
 • 20

Soru 412- Aşırı terleme ile meydana gelebilecek rahatsızlıklar hangisidir?

 • Körlük
 • Kan basıncı
 • Hipertansiyon
 • Isı krampları.  (D)

Soru 413- Havanın nemini ölçen aletlere ne ad verilir?

 • Termometre
 • Manometre
 • Kalorimetre
 • Higrometre.  (D)

Soru 414- İnsanın ortamla ısı alışverişinde etki eden faktörlerden değildir?

 • Ortamın ısı yalıtımı.  (D)
 • Radyan ısı
 • Hava akım hızı
 • Hava sıcaklığı

Soru 415- Hangisi termal konfor şartlarından değildir?

 • Hava hızı
 • Havanın nemi
 • Havanın sıcaklığı
 • İyonizasyon.  (D)

Soru 416- Aşağıdaki belirtilerden hangisi yüksek ısı bulunan ortamda çalışma nedeni ile oluşan sağlık sorunları arasında yer almamaktadır?

 • Deride kızarıklık
 • Parmak uçlarında morluk.  (D)
 • Isı krampı
 • Yorgunluk

Soru 417- Termal konfor aşağıdaki terimlerden hangisini kapsamaz?

 • Havanın nemini
 • Hava sıcaklığını
 • Radyant ısıyı
 • Non-iyonizan ışınları.  (D)

Soru 418- Aşağıdakilerden hangisi, insanların ortamla ısı alış verişlerine etki eden faktör değildir?

 • Hava akım hızı
 • Gürültü.  (D)
 • Hava sıcaklığı
 • Radyant ısı

Soru 419- Aşağıdakilerden hangisi yüksek sıcaklığın neden olduğu rahatsızlıklardan değildir?

 • Isı çarpması
 • Konsantrasyon bozukluğu
 • Isı yorgunluğu
 • Kulak çınlaması.  (D)

Soru 420- Aşağıdaki cihazlardan hangisi ısı ölçümlerinde kullanılır?

 • Higrometre
 • Kalorimetre
 • Kuru ve Yaş termometre.  (D)
 • Aneometre

Soru 421- İnsanların bulundukları ortamda hissettiği ısıya ……………. Denir. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur?

 • Islak termometre ile ölçülen ısı
 • Kuru termometre ile ölçülen ısı
 • Efektif ısı.  (D)
 • Aneometre ile ölçülen hava akım hızı

Soru 422- Termal konfor faktörleri, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde tam olarak belirtilmiştir?

I-Hava Sıcaklığı

II-Hava akımı

III- Radyant ısı

IV- Havanın nemi

 • I-II-III
 • I-III- IV
 • I-II-III-IV (D)
 • I-II-IV.

Soru 423- Yüksek bağıl nem, sıcaklığın düşük olması halinde aşağıdaki etkilerden hangisine neden olur?

I-Bunalma hissi

II-Ürperme hissi

III- Üşüme hissi

 • I-II-III
 • I-III
 • II-III.  (D)
 • I-II

Soru 424- Aşağıdaki şıklardan hangisi çalışanın ortamla ısı alış verişine etki eden faktörlerden değildir?

 • Ortamın ısı yalıtımı.  (D)
 • Havanın nem yoğunluğu
 • Radyan ısı
 • Hava akım hızı

Soru 425-Aşağıdakilerden hangisi aşırı terleme ile meydana gelebilecek rahatsızlıktır?

 • Isı krampları.  (D)
 • Baş dönmesi
 • Kan basıncı
 • Körlük

Soru 426- Normalde kaç atmosfer basınç organizmada rahatsızlık hissi dışında sağlık sorunu yaratmaz?

 • 5
 • 4.  (D)
 • 6
 • 10

Soru 427- Basınç değişikliği nedeni ile görülen akut hadiselerde yükümlülük süresi kaç gündür?

 • 5
 • 10
 • 2
 • 3.  (D)

Soru 428- Basıncın dört atmosferi aşması durumunda, insan vücudu üzerinde meydana getirdiği etki aşağıdakilerden hangisidir?

 • Oksijen narkozu
 • Helyum narkozu
 • Azot narkozu.  (D)
 • Karbondioksit narkozu

Soru 429- Basıncın dört atmosferi aşması durumunda, insan vücudu üzerinde azot narkozunun meydana gelmemesi için kullanılan gaz aşağıdakilerden hangisidir?

 • Oksijen
 • Helyum.  (D)
 • Argon
 • Karbondioksit

Soru 430- Basıncın düşük veya yüksek olduğu yerlerde çalıştırılacak işçiler öncelikle aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

 • 14- 16 yaş grubu işçiler
 • 45- 50 yaş grubu işçiler
 • Genç ve tecrübeli işçiler.  (D)
 • Genç bayan işçiler

Soru 431-Basınç altında çalışanlar işten ayrıldıktan sonra da sağlık muayeneleri periyodik olarak devam ettirilmeli ve basıncın etkisine bağlı bulguların ……………………….. ortaya çıkabileceği düşünülerek, ilk yardımın ve acil müdahalenin yapılabilmesine imkan sağlayan bilgiler işçinin sürekli taşıyabileceği biçimde üzerinde bulunmalıdır. Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?

 • 6 ay sonra bile
 • Bir yıl sonra bile
 • 18 ay sonra bile
 • İki yıl sonra bile.  (D)

Soru 432- Bir kimyasal maddenin uzun süre maruziyetinden sonra  ortaya çıkan meslek hastalığı kimyasalın  …………..  etkisi sonucu olur?

 • Toksik
 • Akut
 • Reaktiflik
 • Kronik. (D) .

Soru 433-İşleri ortamındaki zararlı kimyasal faktörler nelerdir?

 • Tozlar, titreşim etkileri ve kimyasal çözücüler
 • Tozlar, gürültü, gaz ve buharlardır
 • Gaz ve buharlar ile çözücüler ve termal konfor şartlarıdır
 • Gaz ve buharlar ile tozlar ve çözücülerdir. . (D) .

Soru 434- Kurşunun bağlayıcı biyolojik sınır değeri nedir?

 • 40 mikrogram Pb / 100 ml kan
 • 70 mikrogram Pb / 100 ml kan. (D) .
 • 0,075 mg/ metreküp
 • 50 mikrogram Pb/ 100 ml kan

Soru 435- Kurşunla yapılan çalışmalarda aşağıdaki ölçüm sonuçlarından hangisinde derhal sağlık gözetimi başlatılır?

 • 0,075 mg/m3. (D) .
 • 0,15 mg/m3
 • 0,015 mg/m3
 • 0,75 mg/m3

Soru 436-Kurşunla yapılan çalışmalarda sağlık muayenesi sonucu kandaki hangi değeri aştığında sağlhık gözetimi başlatılır?

 • 0,15 mg/m3
 • 0,075 mg/m3
 • 70 mikrogram Pb/ 100 ml kan
 • 40 mikrogram Pb / 100 ml. Kan. (D) .

Soru 437- Kurşunla yapılan çalışmalarda ortam havasında bulunmasına müsaade edilen ve günde 8 saat çalışan bir işçinin sağlığını bozmayacak zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyon TLV/TWA değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 • 70 mikrogram Pb/ 100 ml. Kan
 • 0,075 mg/m3
 • 40 mg/m3
 • 0,15 mg/m3. (D) .

Soru 438- Kurşunla yapılan çalışmalarda kişi başına ortam havası ne kadar olmalıdır?

 • 10 m3
 • 12 m3
 • 15 m3. (D) .
 • 20 m3

Soru 439-Kurşunla yapılan çalışmalarda periyodik sağlık kontrolü hangi sürelerde yapılır?

 • 6 ayda bir
 • Yılda bir
 • Ayda bir
 • 3 ayda bir. (D) .

Soru 440- Civa ile çalışmalarda periyodik sağlık kontrolü hangi sürelerde yapılmalıdır?

 • 6 ayda bir
 • Yılda bir
 • 3 ayda bir. (D) .
 • Ayda bir

Soru 441-  Civa ile yapılan çalışmalarda ortam havasında bulunmasına müsaade edilen ve günde 8 saat çalışan bir işçinin sağlığını bozmayacak zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyon TLV/ TWA  değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 • 0,15 mg/ m3
 • 0,25 mg/m3
 • 0,075 mg/m3. (D) .
 • 1 ppm

Soru 442- Aşağıdaki tozlardan insan sağlığı açısından en zararlı olanı hangisidir?

 • Silis tozu. (D) .
 • Demir oksit tozu
 • Kömür tozu
 • Pamuk tozu

Soru 443- (Nitrik asit, sülfürik asit, hidroklorik asit) Kimyasal grubu; Parlayıcı Patlayıcı Tehlikeli ve zararlı mad. Tüzüğüne göre sınıflandırılan hangi sınıfta yer almaktadır?

 • Sıcak ve soğuk korozif maddeler. (D) .
 • Parlayıcı Patlayıcı ve Tehlikeli maddeler
 • Patlayıcı maddeler
 • Zehirleyici ve tahriş edici maddeler

Soru 444- Kimyasalların hangi tür etkisi ile bir araya gelen kimyasalın faydalı ya da zararlı etkisi çok fazla artmaktadır?

 • Antogonizma etkisi
 • Sinerjik additif etki
 • Sinerjik potansiyalizasyon etki. (D) .
 • Bağımsız etki

Soru 445- Kimyasalların hangi tür etkisi ile zararlı etki yok edilmektedir?

 • Antogonizma etkisi. (D) .
 • Sinerjik additif etki
 • Sinerjik potansiyalizasyon etki
 • Bağımsız etki

Soru 446- Kimyasalların etkileşiminde maruz kalınan kimyasalların etkilerinin toplamına eşit etki hangi tür etkidir?

 • Antogonizma etkisi
 • Sinerjik additif etki. (D) .
 • Sinerjik potansiyalizasyon etki
 • Bağımsız etki

Soru 447- Bir kimyasalın zehirlenme dolayısı ile panzehir olarak kimyasalın hangi etkisinden faydalanılmaktadır?

 • Bağımsız etki
 • Sinerjik additif etki
 • Sinerjik potansiyalizasyon etki
 • Antogonizma etkisi. (D) .

Soru 448- Ülkemizde 25.01.2012 tarihinde çıkarılarak tamamının üretiminde kullanımının yasaklanmasına kadar asbest yönetmeliği uygulanarak kullanımına müsaade edilen asbest hangi asbest türüdür?

 • Krosidolit
 • Amosit
 • Krizolit. (D) .
 • Antofillit

Soru 449- Kullanımı yasak olan en tehlikeli asbest türü hangisidir?

 • Mavi asbest. (D) .
 • Beyaz asbest
 • Kahverengi asbest
 • Serpandin grubu asbest

Soru 450- Ülkemizde Asbest Yönetmeliğine göre asbestin maruziyet sınır değeri nedir?

 • 0,3 mg/cm3
 • 0,1 lif/ m3
 • 0,01 lif/ cm3
 • 0,1 lif/ cm3. (D) .
Paylaş:

Bir Cevap Yazın