İş Hijyeni, Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,  İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında çalışma ortamındaki Kişisel Maruziyetler ile çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizini yapan laboratuvarların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları ile işverenin işyeri ortamında çalışanların maruz kaldığı risklerin belirlenmesi için gerekli iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerine dair yükümlülükleri içeren Yönetmeliği yayınladı.   Yönetmeliğe Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ

Paylaş:

Bir Cevap Yazın