Meslek Hastalığı Tanı Eksikliği

Çalışanlar Meslek hastalıklarına karşı güvence altına alınmışlardır. Meslek hastalığının meydana gelmesinde işyeri risklerinin kontrol altına alınması için yapılması gereken uygulamalar tam olarak yerine getirilmemiş olduğundan, hastalığın oluşundan bir ölçüde işveren de sorumlu tutulmaktadır. İşverenler bu sorumluluklarının karşılığını, işçileri meslek hastalığına karşı sigortalamak suretiyle yerine getirirler.
Hastalık meydana geldiğinde, hastanın her türlü tedavisi sigorta tarafından sağlanır. Ayrıca hastalık nedeniyle işgöremezlik de olmuşsa, sigorta kişiye işgöremezlik tazminatı öder.
Tedavi giderlerinin karşılanması ve tazminat ödenmesi konuları meslek hastalıklarının hukuksal boyutunu oluşturur. Hesaplamalarda hastalığa bağlı fonksiyonel kaybın yanı sıra kişinin yaşı ve mesleği de dikkate alınmaktadır.
İşyerinde yapılacak incelemeler sonucunda işverenin belirgin ihmali saptandığında, sigorta işçiye ödediği tazminatın bir bölümünü işverenden talep eder. İş hukukunda Rücu Davası olarak adlandırılan bu durum, meslek hastalıklarının hukuksal boyutu ile ilgili olarak özel bir yer tutar.

Ülkemizde Meslek Hastalıkları tanısı neden Düşük sayıdadır;
• Sağlık hizmetleri sunumunda koruyucu hekimliğin öncelikli olmaması
• Sağlık profesyonellerinin eğitim politikalarında ve programlarında meslek hastalığının öncelikli alan olmaması
• Hekimlerin bilgi ve duyarlığında yetersizlik
• Meslek hastalığı tanı standardizasyonunun mevcut olmaması
• Birinci ve ikinci basamakta çalışan hekimlerin meslek hastalığı prosedürü konusunda bilgisinin yeterli olmaması
• Meslek hastalığı tanı sürecinde yaşanan güçlükler
• Meslek hastalığı tanısının iş yeri ortam ölçümleri ve iş anamnezi ile desteklenmesinde yetersizlik
• Çalışanın meslek hastalığı hakkında yeterli ve doğru bilgiye sahip olmaması
• Çalışanın, meslek hastalığı tanısı sonucu hak ve pozisyon kaybına uğrama korkusu
• Çalışanın sakat ya da malul olarak ilan edilme korkusu
• Çalışanın sigorta tazminatları hakkında bilgi eksikliği
• Çalışanın karşısında güven verecek sabit bir hekim veya sendika desteğinin bulunmaması
• Çalışanın işverenle ilişkisinin bozulması ve işini kaybetme korkusu
Bu ve benzeri sebeplerden dolayı ülkemizde Meslek Hastalığı Dünya ortalamasının çok altındadır. Hekim olarak hasta muayenesinde özellikle çalışanların mesleklerini sorgulamalı ve bir şüphe dahi oluşsa ilgili ön tanılarla sevkini yapmalıyız.

Paylaş:

Bir Cevap Yazın