Pnömokonyoz Tanı ve Sevk Şeması (Mayıs 2021)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı

İş sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Pnömokonyoz Tanı Şemasına göre;

Semptom ve Bulgulara, PA Akciğer grafisindeki Patolojiye ve Solunum Fonksiyon Testlerindeki patolojiye göre;

  • İşyeri ortamında Toza maruziyet Öyküsü varsa, Semptom Var, Bulgu Yok ise, Akciğer Grafisinde  Patoloji Var veya Şüpheli ise ve Solunum Fonksiyon Testlerinde Patoloji Var Veya Yok ise:  MESLEK HASTALIĞI TANISI KOYMAYA YETKİLİ HASTAHANELERE SEVKİNİN SAĞLANMASI
  • İşyeri ortamında Toza Maruziyet Öyküsü varsa, Semptom Var, Bulgu Yok ise, Akciğer Grafisinde Patoloji Yok , Solunum Fonksiyon Testlerinde Patoloji  VAR ise  İLERİ TETKİK İÇİN GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ OLAN İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞUNA SEVKİNİN SAĞLANMASI
  • İşyeri ortamında Toza Maruziyet Öyküsü varsa, Semptom Var, Bulgu Yok ise, Akciğer Grafisinde Patoloji yok ise, Solunum Fonksiyon Testlerinde Patoloji yok ise  PNÖMOKONYOZ İLE İLGİLİ PATOLOJİ YOK (Periyodik muayenelere devam edilmesi)

İşveren, işyerinde çalışanların yaptıkları iş, çalışma süresi, toz ölçüm sonuçları ile, kişisel sağlık dosyalarının kayıtlarını ilgili mevzuatta ayrıca belirlenmemişse çalışanın işten ayrılma tarihinden itibaren 15 yıl süreyle saklar. İşyeri ortamındaki tozlardan kaynaklanan hastalıkların yükümlülük süresi, bu süreyi aşan işyerlerinde, evrakların saklanması, hastalıkların yükümlülük süresine göre uzar.

Çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını ve diğer  kayıtları ister, önceki işveren de dosyanın bir örneğini onaylayarak gönderir.

Paylaş:

Bir Cevap Yazın