Geçici İşgöremezlik Ödeneği

Geçici İş göremezlik ödeneği, Sigortalının;  hastalık, İş kazası, Meslek Hastalığı veya Analık hallerinde Çalışana, çalışmadığı süreler karşılığında yaptığı ödemedir. Bu ödemenin yapılabilmesi için SGK tarafından yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışmaması durumunda gündeme gelir.

SGK Hastalık halinde, 3.günden itibaren rapor parasını ödemeye başlar. Yani 5 günlük İş göremezlik alan çalışana SGK, 3 günlük iş göremezlik ödeneği öder.  2 günlük raporlarda SGK herhangi bir ödeme yapmaz.

İş kazası, Meslek hastalığı ve Analık halinden dolayı Rapor alanların ise gün kesintisi yapılmadan iş göremezlik ödeneği verilir.

Bir sağlık kurumunda yatarak tedavi altında olanların iş göremezlik ödeneği, yevmiyesinin ½ si,  Evinde istirahat edenlerin ise iş göremezlik ödeneği yevmiyesinin 2/3 ü  ödenir.

İstirahat raporu alanların SGK bildirimleri, İşveren tarafından hiçbir kesinti yapılmaksızın bildirilir.

Sağlık Hizmet sunucuları tarafından elektronik ortamda düzenlenen istirahat raporları, aynı elektronik veri tabanı aracılığıyla Kurum ekranlarına gönderilmektedir. İstirahat raporunun bitim tarihini takip eden  gün itibariyle geçici iş göremezlik ödeneğine ait ödeme işlemi yapılıp, anlaşmalı bankaya çalışanın TC kimlik numarasına tanımlanarak gönderilmektedir. Sigortalıya ödenecek olan ödenek miktarı ve günlük kazanç hesaplaması da dahil olmak üzere tüm ödeme işlemleri, mevzuata göre elektronik ortamda yürütülmekte olduğundan, herhangi bir bekleme ya da gecikme olmaksızın, sigortalının yaşamış olduğu gelir kaybı aynı zaman dilimi içerisinde telafi edilmektedir.

Paylaş:

Bir Cevap Yazın