Meslek Hastalıkları (Mayıs 2021)

Meslek Hastalığı; Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre, tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı, geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir.

Yükümlülük Süresi: Zararlı mesleksel etkinin sona ermesi ile hastalığın ortaya çıkması arasında geçebilecek, kabul edilebilir en uzun süredir. Yükümlülük süresi devletin sorumluluğunu gösterir.

Maruziyet Süresi: Zararlı etkenin başlamasıyla hastalık belirtilerinin ortaya çıkması için gereken en az süredir.

Meslek hastalığının oluşumu, etkenle temas başladıktan sonra 1 hafta-  40 yıl arasında oluşabilir.

Çalışanın maruziyet değerlendirmesinde dikkate alınması gereken; Maruziyetin türü, Maruziyetin süresi, Maruziyetin düzeyi.

Ülkemizde meslek hastalığı ana grupları:

 • A Cetveli- Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları
 • B Cetveli- Mesleki deri hastalıkları
 • C Cetveli- Mesleki solunum sistemi hastalıkları
 • D Cetveli- Mesleki bulaşıcı hastalıklar
 • E Cetveli – Fiziksel etkenlerle olan hastalıklar.

Meslek hastalıkları yapılan işle ve/veya çalışma ortamı koşulları ile ilgilidir.

Meslek hastalıkları en ideal Periyodik Sağlık Muayeneleri ile İşyeri Hekimliğince tespit edilebilir.

İLO Meslek hastalıkları tavsiye listesinde olup, ülkemizde olmayan hastalıklar;

 • Sıcak çalışma ortamından kaynaklanan hastalıklar
 • Ozon ve Osmiyuma bağlı hastalıklar
 • UV ışınlarına bağlı hastalıklar
 • Ruhsal ve Davranışsal bozukluklar.

En çok görülmesi gerektiği halde en az tanı konulan Meslek Hastalıkları Ülke mevzuatında B cetvelinde tanımlanmıştır.

Bir hastalığın meslek hastalığı olarak tanımlanabilmesi için yapılacak çalışmanın aşamaları;

 1. Hastalık tablosuna doğru bir klinik tanı konması
 2. Hastalığın işçinin şu anda çalıştığı işle ilişkisinin araştırılması
 3. Hastalığın çalışılan önceki işlerle olan bağlantısının araştırılması.

İşverenler kendilerine ilgili yerden intikal eden meslek hastalığını 3 İŞ GÜNÜ içinde SGK  ya bildirmek zorundadır.

Sağlık sunucuları kendisine gelen vakanın bir iş kazası veya meslek hastalığı olması durumunda ayrıca 10 GÜN İÇİNDE  SGK ‘na bildirmek zorundadırlar.

Mevzuata göre meslek hastalığı tanısı koyabilecek hastaneler; Meslek Hastalıkları Hastaneleri, Devlet Üniversiteleri Tıp Fakülteleri ve Devlet Eğitim ve Araştırma Hastaneleri.

Meslek hastalıkları listesindeki yükümlülük süresi aşılmış olsa bile, söz konusu hastalık Sosyal Sigortalar Yüksek Sağlık Kurulunun kararı ile meslek hastalığı sayılabilir.

Meslek hastalığını tespitine dair rapor ve belgeleri içeren meslek dosyaları karar işlemleri tamamlandıktan sonra ilgili SGK il müdürlüğü/ Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından oluşturulacak “Meslek Hastalığı Arşivinde “ süre sınırlaması olmadan ve imha edilmeden muhafaza edilecektir.

Paylaş:

Bir Cevap Yazın