SINAV HAZIRLIĞI (Mayıs 2021) – 1 (Mevzuat)

Sınava hazırlanan kıymetli meslektaşlarım, daha önce de bahsetmiştim. Mevzuatta fazla değişiklik yok, konular için eklenen olursa onu ayrıca belirtirim. Blog sayfamdan Mayıs 2021 Yazan tüm notları, paylaşımları, soruları lütfen mümkün olduğunca okuyun.. Ben bu dönem Paylaşımlara Mevzuattan başlayacağım.
Öncelikle , 2012 yılında çıkarılan ve İş Sağlığı ve Güvenliğinin ilk yasası olan 6331 i iyice okumamız gerekiyor. Ben de 6331 i, yayınlanmış şekli ve sonradan yapılan düzenlemelerle paylaşacağım. İş Yeri hekimliği , 6331 den önce ve 6331 den sonra diye ayrılabilir.
Her Kanunun bir Amacı vardır. 6331 in AMAÇ’ı; MADDE 1- İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.
KAPSAM ve İSTİSNALAR; MADDE 2 –
(1) Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır.
(2) Ancak aşağıda belirtilen faaliyetler ve kişiler hakkında bu Kanun hükümleri UYGULANMAZ;
a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri.
b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri.
c) Ev hizmetleri.
ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar.
d) Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri. (devam edecek)

Paylaş:

Bir Cevap Yazın