Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS)

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) Kimyasal maddelerin kullanımı ve depolanması sırasında oluşabilecek İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği risklerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların önemli bir ...
İşyeri Hekimliği  Sınavı Soru Yüzdeleri – 2018

İşyeri Hekimliği Sınavı Soru Yüzdeleri – 20

İşyeri Hekimliği Sınavındaki Soru Yüzdeleri  2018 Sorular, bir önceki paylaşımda yer  alan Temel Eğitim Müfredatı Konuları’ndan hazırlanacaktır. Testte tüm eğitim konularından soru yer ...