Tagged: işyeri hekimliği sınavı 2016

4

Kısa Notlar – 3

Çalışanların sağlık muayeneleri; işe girişlerde, iş değişikliğinde, iş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde TALEP ETMELERİ halinde, İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına...

0

Kimyasal Özelliklerine Göre Gazlar

  1 – Parlayabilen gazlar: (Genel olarak kullanılan bu gazlar hakkında aşağıda biraz daha ayrıntılı bilgi verilecektir.) 2 – Parlamayan gazlar: Hiçbir konsantrasyonda hava veya oksijen ile yanmazlar . Bunlara örnek olarak; Hava; Oksijen...

0

Meslek Hastalıkları – 3

Meslek Hastalığı; Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre, tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı, geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleridir. Yükümlülük Süresi: Zararlı mesleksel etkinin sona ermesi ile hastalığın...

0

Kısa Notlar – 2

Bakanlar Kurulu tüzük çıkarmak için, Mutlaka Danıştayın görüşünü almak zorundadır, Bakanlar kurulu tarafından kabul edilen tüzükler, Cumhurbaşkanınca imzalanır ve kanunlar gibi Resmi Gazete de yayımlanır. Tüzüklerin yargısal denetimi Danıştay da yapılır. Yönetmelikler, Başbakanlık, bakanlıklar...

1

30 Nisan 2016 İşyeri Hekimliği Sınav Soruları (Cevap İşaretli)

SORU-1:İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili adli uyuşmazlıklarda verilen hükümlerin temyiz mercii aşağıdakilerden hangisidir? A) Danıştay B) Yargıtay C)İş mahkemesi D) İdare mahkemesi E)Bölge idare mahkemesi Cevap: B SORU-2:Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı İş kanunu’ndadüzenlenen sözleşme...

0

Sınav Yerleri Duyurusu – 2016

3 Aralıkta ki Sınavla ilgili ÖSYM den Sınav Yerleri Konusunda Duyuru Yayınlanmıştır. Bilgilerinize ulaşabilirsiniz. https://ais.osym.gov.tr/