Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik

Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak K

Analık İzni; Kadın çalışanın doğum nedeniyle çalıştırılmadığı süre için verilen izni ifade eder Haftalık Çalışma Süresi;  Genel bakımdan  haftalık en çok kırk beş saat , yer altı maden işlerinde ...
Neden İş Sağlığı ve İş Güvenliği ?

Neden İş Sağlığı ve İş Güvenliği ?

NEDEN , İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG) Amaç İSG nde risk önleme kültürü ve bütünsel yaklaşımın önemi ve felsefesini kavramaktır. • Öncelikle aile içi eğitimle başlamalı ve eğitim-öğretim hayatı ...
İSG Nisan 2016 Sınav Soruları

İSG Nisan 2016 Sınav Soruları

SORU-1:İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili adli uyuşmazlıklarda verilen hükümlerin temyiz mercii aşağıdakilerden hangisidir? A) Danıştay B) Yargıtay C)İş mahkemesi D) İdare mahkemesi E)Bölge idare ...