Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik (Aralık 2018)

Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak K

Analık İzni; Kadın çalışanın doğum nedeniyle çalıştırılmadığı süre için verilen izni ifade eder Haftalık Çalışma Süresi;  Genel bakımdan  haftalık en çok kırk beş saat , yer altı maden işlerinde ...
Tozla Mücadele Yönetmeliği  (Aralık 2018)

Tozla Mücadele Yönetmeliği (Aralık 2018)

Bu yönetmeliğin amacı, işyerlerinde tozdan kaynaklı ortaya çıkabilecek risklerin önlenebilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği yönünden tozla mücadele etmek ve bu işlerde çalışanların tozun ...
Yetişkin Eğitimi   ARALIK 2018

Yetişkin Eğitimi ARALIK 2018

YETİŞKİN EĞİTİMİ ÖZELLİKLERİ; Tecrübe ve yaşanmışlık, kazanılmış davranış kalıbı, sosyal kimlik, beklenti, gönüllülük, kaygı ve endişe Sistematik Eğitim Süreci: Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi ...
Cevap İşaretli Sorular -1- (ARALIK 2018)

Cevap İşaretli Sorular -1- (ARALIK 2018)

SORU: 1 Yazılı kaynaklara göre ilk defa işçilere yeterli besin verilmesi üzerinde duran bilim adamı kimdir? .Hipokrat .Paracelsus .Agricola .Heredotus (D) SORU:2 Hastalarınıza “mesleğini sorunuz” ...
Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) ARALIK 2018

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) ARALIK 2018

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MSDS) Kimyasal maddelerin kullanımı ve depolanması sırasında oluşabilecek İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği risklerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların önemli bir ...
Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği ARALIK 2018

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği ARALIK 2018

Elle taşıma işi; bir veya daha fazla çalışanın bir yükü kaldırması, indirmesi, itmesi, çekmesi, taşıması veya hareket ettirmesi gibi işler esnasında işin niteliği veya uygun olmayan ergonomik ...
Çocuk ve Genç Çalışanlar  ARALIK 2018

Çocuk ve Genç Çalışanlar ARALIK 2018

 15 yaşını tamamlamış ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiye GENÇ İŞÇİ denir 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişiye ÇOCUK İŞÇİ denir Çocukların gelişmelerine ...
Kimyasal Özelliklerine Göre Gazlar ARALIK 2018

Kimyasal Özelliklerine Göre Gazlar ARALIK 2018

1 – Parlayabilen gazlar: (Genel olarak kullanılan bu gazlar hakkında aşağıda biraz daha ayrıntılı bilgi verilecektir.) 2 – Parlamayan gazlar: Hiçbir konsantrasyonda hava veya oksijen ile yanmazlar ...